Oppimisen trendit liiketoiminnassa

Presented by

Kirsi Kallio

About this talk

Työ muuttuu ja myös oppimisen on muututtava. Menetelmät, jotka tuottivat tulosta teollisella aikakaudella, eivät enää sovellu digitaaliseen alustatalouteen. Oppia.fi-alustalla toteutettavassa webinaarissa saat käsityksen keskeisistä oppimista ja osaamisen kehittämistä muuntavista työ- ja liike-elämän trendeistä. Webinaarin vetäjinä toimivat Kirsi Elina Kallio ja Timo Valli. Kirsi Elina Kallio (FL) on kokenut työtoiminnan kehittäjä ja tutkija. Hän on opettanut eri yliopistoissa ja yrityksissä työelämän oppimiseen ja muutokseen liittyviä teemoja yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Timo Valli (FM, eMBA) on yrittäjä ja kokenut liiketoiminnan strategioiden toimeenpanija. Hän on työskennellyt menestyksekkäästi johtajana ja asiantuntijuuden kehittäjänä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Webinaarin kesto on 30 min. Sisällöt: - Oppiminen liiketoiminnan ytimenä - Yksilön kompetensseista yhteisön kyvykkyyksiin - Osallistavat menetelmät liiketoiminnan kehittämisessä - Miten fasilitoida oppimista ja kehitystä? – Valmennuksia oppimisen johtamiseen ja kehittämiseen

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (299)
Subscribers (3678)
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.