ERÄTAUKO - Lisää organisaatiosi innovointikykyä yli organisaatiorajojen

Presented by

Tarja Eloranta

About this talk

Palaverissa yksinpuhumista, seurataan asialistaa eikä keskustelua synny. Organisaatiossa on siiloja ja tiedon kulussa on haasteita. Tuttua? Toimintaympäristömme on usein kompleksinen, tarvitsemme hiljaisen tiedon jakamista ja yhteiskehittämistä pystyäksemme uudistumaan sekä parantamaan kilpailukykyä. Osallistu webinaariin, jossa kuulet SITRA:n kehittämästä dialogisesta menetelmästä, joka on alun perin kehitetty yhteiskunnalliseen keskusteluun. Menetelmä on hyödynnettävissä erittäin hyvin myös yrityksissä, tiimeissä, järjestöissä ja harrastusryhmissä. Webinaari toimii hyvänä pohjustuksena Oppian kouluttajakumppani Taiten Työssä luokka- ja asiakaskohtaisiin koulutuksiin Puhuja: TARJA ELORANTA Tarja on toiminut yli 10 vuoden ajan esimies- ja johtotehtävissä pörssiyhtiössä. Siirryttyään yrittäjäksi, Tarja on toiminut business coachina, valmentanut johtoryhmiä, esimiehiä ja organisaatioita dialogisilla menetelmillä. Erityisesti tietojohtaminen ja johtajuus on Tarjalla fokuksessa. Miten saadaan kaikkien osaaminen, kokemukset ja käytettävissä oleva tieto organisaatioiden käyttöön. Dialogin avulla voidaan luoda yhdessä tekemisen henkeä ja luottamusta organisaatioon.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (299)
Subscribers (3616)
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.