Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Palautetaidot esimiehen työssä

Esimiestehtävissä toimivalta henkilöltä vaaditaan tilanneherkkyyttä ja taitoa tehdä havaintoja. Erityisen tärkeää on osata kuunnella viestintäkumppaneita ja toimia rakentavasti palautteenantajana. On hyvä tietää, millainen palaute on tehokasta, ja miten toimia palautekeskustelun onnistumiseksi. Valta on kykyä toimia yhdessä.

Hyödyt osallistujalle

tiedostaa esimiehen viestinnän vaikutuksen työyhteisön ilmapiiriin
ymmärtää tavoitteellisen, asiallisen ja tilanneherkän viestinnän merkityksen
saa vinkkejä, kuinka kehittyä palautteen antajana ja saajana
saa välineitä haastavissa tilanteissa toimimiseen

Webinaarin sisältö

Esimies vaikuttaa ihmissuhdetasolla

esimiehen viestinnän vaikutus työyhteisön ilmapiiriin ja tuloksellisuuteen
luottamuksellisuuden ja vuorovaikutushalukkuuden osoittaminen
tilanneherkkyys ja kuuntelemisen taidot – aito läsnäolo
herkkyys tunnistaa reaktiot ja tunnelmat

Esimies palautteenantajana ja vastaanottajana

tarkoituksenmukaiset palautemenetelmät
perustellulla ja kannustavalla palautteella tuloksiin
palautetiedon käsitteleminen ja arviointi
esimiehen jatkuva itsensä arviointi

Monikansallisen työyhteisön haasteet palautteen annossa

luottamuksen rakentaminen - edellytys tuloksiin
sanattoman viestinnän kulttuurisidonnaisuus
kulttuuriset erityispiirteet viestinnässä

Valmentaja

Valmentaja Marsa Bäck on kouluttanut yli 45 vuoden ajan. Hänen rautainen kokemuksensa ja erikoistuminen niin työyhteisön viestintä ja vuorovaikutustaitoihin kuin myös esiintymistaidon valmentamiseen on auttanut lukuisia ihmisiä ja yrityksiä parempaan vuorovaikutukseen. Marsa käyttää valmennuksissa runsaasti yhteistoiminnallisia menetelmiä ja käy valmennuksen aikana oppimiskeskusteluja. Hänen mottonaan on: ”Koulutettavaa ei jätetä yksin ongelmien kanssa!”.

Valennukset

Tutustu ja ilmoittaudu työyhteisö- ja johtamisviestintä valmennuspäivään 9.4.2019!
Recorded Mar 7 2019 43 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
Marsa Bäck
Presentation preview: Palautetaidot esimiehen työssä
 • Channel
 • Channel profile
 • WEBINAARI: Ketterä organisaatio Recorded: Apr 25 2019 48 mins
  NATALIYA GERMAN IT-tohtori, toimitusjohtaja ja perustaja, HAFORES Oy
  Mitä se tarkoittaa? Miksi ketteräksi? Miten liikkeelle?

  Tämä webinaari on sinulle, jos

  – kuulut liiketoiminnan tai muun organisaation ylimpään tai keskijohtoon millä tahansa alalla tai olet muuten kiinnostunut organisaation ketteryydestä
  – uskot organisaatiosi potentiaaliin
  – kaipaat kuitenkin enemmän tuloksia ja muutoskykyä, onnistuneempaa digitalisointia, toimivampaa yhteistyötä ja innostavampaa työympäristöä sekä parempaa asiakaskokemusta
  – haluat tehostaa kehittämistä ja etsit siihen käytännön keinoja
  – olet kuullut tai tiedät jo jotain ketteryydestä organisaatiossa ja haluaisit tietää tarkemmin, mitä se käytännössä tarkoittaa, miten se toimisi teidän organisaatiossanne ja miten konkreettisesti voisi edetä
  Webinaarissa käymme läpi:

  – Mitä ketteryys tarkoittaa ajattelutapana ja miten se toteutuu organisaation operatiivisella, taktisella ja strategisella tasolla?
  – Miksi ketteryys kannattaa?
  – Miten liikkeelle?
  Mitä saat?

  – Parempaa ymmärrystä ketterästä ajattelusta ja organisaation ketteryydestä
  – Uusia ajatuksia oman organisaation ja liiketoiminnan kehittämiseen ketterämmäksi
  – Konkreettiset askeleet ja vinkit ketteryyden kehittämiseen
  – Webinaarin materiaalit omaan käyttöön, joten voit viedä viestiä myös muille organisaatiossasi

  Webinaari toimii hyvänä pohjustuksena Tehosta liiketoimintasi kehitystä ketterällä johtamisella -valmennukselle.
 • Tietoarkkitehtuuri esimerkin avulla Recorded: Apr 24 2019 59 mins
  Anna Aaltonen, Senior Consultant (Coala)
  Tietoarkkitehtuuri koetaan haastavimmaksi arkkitehtuurinäkökulmaksi. Tietomalleja ei tunnu syntyvän ja jos syntyykin, niitä ei osata lukea. Vaikka tietoarkkitehtuuriin käyttäisi paljonkin aikaa, voi olla että hyödyllisiä tuotoksia syntyy vähälti. Tarpeita tietoarkkitehtuurille on sitäkin enemmän. Sen avulla olisi tarve hallita kaikenlaista integraatioista GDPR:ään. Mikä avuksi?

  Anna näyttää webinaarissaan esimerkkien avulla, miten lähdetään liikkeelle liiketoiminnan tietotarpeesta ja edetään edelleen muihin kuvauksiin. Liitämme tietoihin rekisterit sekä erilaiset tietoturvaluokitukset. Näet myös miten IT:n nykytilaa kannattaa lähestyä, jotta saadaan riittävät nykytilan inventaariot aikaan käyttämättä niihin aivan hillittömästi aikaa.
 • Ketterä tuoteomistajuus: oikeita, oikein ja nopeasti Recorded: Apr 17 2019 47 mins
  Tuuli Pesonen, Talent Base
  Haluatko kehittää oikeita asioita?

  Haluatko kehittää asioita oikein?

  Haluatko kehittää asiat nopeasti?

  Ketterä tuoteomistaja, Product Owner, on rooli merkitystä ei aina ymmärretä. Mielikuvissa saattaa olla Scrum tiimien kanssa työskentelevä henkilö, jonka tärkein tehtävä on priorisoida tulevia tehtäviä ja huolehtia vaatimuksista. Ketterä tuoteomistajuus on kuitenkin paljon enemmän. Etenkin, jos halutaan kehittää oikeita asioita, kehittää ne oikein ja kehittää ne nopeasti.

  Webinaarissa pureuduteen Ketterään tuoteomistajuuteen ja mitä asioita on huomioitava jalostettaessa idea kokonaisvaltaisesti ja ketterästi kohti liiketoiminta-arvoa tuottavaksi julkaisuksi. Tähän päästään laittamalla kehityksen peruspalikat järjestykseen ja luomalla oikeat asiat, oikein ja nopeasti.
 • Saavutettavuusdirektiivi, mitä digipalveluilta vaaditaan? Recorded: Apr 12 2019 34 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Ketä tämä lainsäädäntö koskee?

  Julkiselle sektorille pakollista eli viranomaiset, ministeriöt, virastot, kunnat, ja kuntayhteisöt, yliopistot, ammattikorkeakoulut, ortodoksinen kirkko, vesi- ja energiahuollon yritykset, lakisääteisiä tehtäviä hoitavat yritykset esim. vakuutussektori sekä katsastusasemat. Tätä on syytä miettiä myös yrityksissä, mitä digipalveluiden saavutettavuus tarkoittaa teidän yrityksessä tai organisaatiossa?

  Webinaarissa mm.

  Mitä saavutettavuus tarkoittaa?
  Keitä saavutettavuusvaatimukset koskevat?
  Mitä uusi saavutettavuusdirektiivi muuttaa?
  Vaatimukset ja tekniset vaatimukset, minimitaso ja keinot?
  Yhdenvertaisuuden periaate
  Digitaalisten palveluiden laatu, mitä käytännössä?
  Saavutettavuus ja hankintaprosessit
  Toimenpidesuosituksia
  Aikataulut toteutukselle
  Erityiskysymyksiä

  Mistä lisää tietoa aiheeseen?
 • Tunneilmapiirin johtaminen Recorded: Apr 12 2019 32 mins
  Jaana Hautala
  · Mitä tunneilmapiirin johtaminen on?

  · Miksi tunteiden johtainen kuuluu työelämään?

  · Yhteisen tunneilmapiirin johtaminen

  Jos tunneilmapiiriä ei tietoisesti johdeta, lähtee se huomaamatta synkkenemään. Esimiehillä ja johtajille on merkittävä rooli työyhteisön tunneilmapiirin luojana. Tunteet tarttuvat ja hierarkiassa ylimpänä olevan tunteet leviävät usein kaikkein vahvimmin. Esimiehen myönteinen johtamisote on paitsi tehokas myös ilmainen työhyvinvoinnin parantamiskeinoja. Mutta myös jokainen työyhteisön jäsen vastaa omalta osaltaan tunneilmapiirin kehittämisestä ja valitsee toimiiko itse myönteisten tunteiden levittäjänä ja yhteisön energisoijana vai ilmapiirin myrkyttäjänä. Positiivinen tunneilmapiiri ruokkii jokaisen ihmisen työssä onnistumista.

  Webinaarin sisältöä muun muassa:

  Mitä työyhteisön tunneilmapiiri on ja miten sitä voi jokainen johtaa sekä kehittää:

  - Myönteisen ilmapiirin johtaminen

  - Miksi panostaisin hyvään tunneilmpiirin ja miten?

  - Stressin ja vuorovaikutuksen merkitys tunneilmapiirissä
 • Viestinnän merkitys projekteissa - kaksi projektialan ammattilaista keskustelee Recorded: Apr 12 2019 47 mins
  Aaro Ollikainen ja Tarja Isosaari
  Hyvässä johtajuudessa viestintä kantaa yhä suurempaa ja suurempaa roolia. Mutta mitä viestinnän huomioiminen projekteissa todellisuudessa edellyttää ja tarkoittaa? Onko ajanpuute perusteltu syy viestinnän laiminlyömiseen? Miten projektiviestintään liittyvät haasteet selätetään?

  Istutetaan kaksi projektikonkaria saman pöydän ääreen ja kysytään! Aaro Ollikainen ja Tarja Isosaari ovat pitkän uransa aikana olleet osana monenlaisia projekteja ja valmentaneet satoja projektialan ammattilaisia. He ovat olleet mukana projekteissa, joissa viestintä on ollut onnistunutta ja myös niissä, joissa se ei ole ollut.

  Lähestymme maksuttomassa webinaarissa tätä ajankohtaista aihetta kuudesta näkökulmasta:

  1. Viestinnän suurimmat haasteet tänä päivänä
  2. Viestintä käsitteenä
  3. Viestinnän roolit projekteissa
  4. Mitä tulisi muistaa viestinnän sisällöistä?
  5. Projektiviestinnän välineet
  6. Onnistumisen avaimet

  Aikataulu
  09:50 - 10:00 Kirjautuminen webinaariin
  10:00 - 10:35 Keskustelua viestinnän roolista projekteissa
  10:35 - 10:45 Yleisökysymyksiä

  Keskustelemassa

  Aaro Ollikaisella on liki 20 vuoden kokemus yrityskohtaisista valmennuksista sekä liikkeenjohdon konsultoinnista viiden eri yrityksen riveissä. Hänellä on sekä Scrum Master, IPMA C- että PMP-sertifioinnit ja lisäksi hän on sertifioitu business coach. Ennen konsulttiuraansa hän on toiminut mm. tutkijana ja koulutusalan kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa sekä Helsingissä että Brysselissä. Aaro on julkaissut myös bisnesromaanin, fiktiomuotoisen oppikirjan projektijohtamisesta “Avain – muutosprojektista menestys”

  Tarja Isosaari toimii Wakaru Oy:n vanhempana konsulttina. Hän on työskennellyt projektijohtamisen parissa yli 25 vuotta ja on yksi harvoista sertifioiduista Suomen PRINCE2 -kouluttajista.
 • Miksi simulaatiot toimivat oppimistapana? Recorded: Apr 9 2019 51 mins
  Lari Peltoniemi, Petri Väyrynen, Jani Iivonen, Tarja Isosaari
  Simulaatiot ovat oiva tapa oppia sekä asiaa että toisia organisaation jäseniä. Tule kuulemaan mistä niissä on kysymys, mihin tilanteeseen ne sopivat ja mihin kaikkeen löytyy tarjontaa.

  Wakaru on pitänyt simulaatioita jo toista kymmentä vuotta. Simulaatiovalikoimamme on uudistunut vuonna 2019. Tule kuulemaan simuloimalla oppimisesta ja kokemuksia simulaatioista.  Puhujat:

  Petri Väyrynen, Founder, Wakaru Oy

  Lari Peltoniemi, Senior Consultant, Wakaru Oy

  Webinaarista julkaistaan tallenne pitämisen jälkeen. Lisätiedot tallenteen katsomiseen tulet löytämään täältä.  Voi tutustua simulaatiopeleihin Oppia.fi:stä.

  MarsLander - ketterällä palvelunhallinnalla onnistunut tutkimusmatka Marsiiin

  Apollo 13 - palvelunhallinnalla miehistä turvallisesti takaisin maan kamaralle

  Grab@Pizza - liiketoiminnan ja palvelunhallinnan yhteistyötä pizzeriaketjun johtamisessa

  Simulaatiopelit ovat myös esillä Prosessipäivillä 2019. Tule tutustumaan!
 • #wpsm Verkkokaupan Webinaari osa 1: Miten rakennan verkkokaupalle monopolin ? Recorded: Apr 9 2019 33 mins
  Kari Wikholm, Wiki*s People Sales Management
  Webinaarisarja #wpsm alkaa heti mielenkiintoisella haasteella, pitäisikö kehittää omaa verkkokauppaa vai mennä mukaan isompien ketjujen omnichannel-tyyppisiin ratkaisuihin. Erittäin akuutiksi aiheen tekee vuonna 2019 myös täällä Suomessa, että ilmassa on erittäin vahvat tunnusmerkit verkkojätin Amazonin rantautumiseen ainakin pohjoismaihin ellei peräti Suomeen.

  #wpsm järjestää vuoden aikana webinaari sarjan, joka perustuu #wpsm järjestämiin Verkkokaupan koulutuksiin ja myöhemmin ilmestyvään Verkkokaupan käsikirja 2019 materiaaliin. #wpsm konsultti ja koultustoimiston toimitusjohtaja ja valmentaja Kari Wikholmilla on pitkä kokemus eri kivi ja verkkokauppojen avaamisesta ja HC Wiki käy asioita läpi "kauppiaan" kielellä, jota on helppo ymmärtää. Webinaarien sisällöissä HC Wiki käy läpi asioita omien kokemuksien kautta ja peilaa asioita akuuttien 2019 kauppaa ravistelevien aiheiden kautta:

  Vuoden webinaariaiheita:

  Miten rakentaa kaupalle monopoli ja miten asemoida kauppa eri kanavissa?
  Keskity mahdollisimman ison konversion hakemiseen
  Huolehdi, että mainonnan kohdentaminen toimii
  Laita 24/7 palvelu kuntoon ja ymmärrä käyttää kumppaneita
  Muista inhimillisyys, koska asiakas pitää olla aina keskiössä
  Laajenna maksukanavien määrä mahdollisimman isoksi ennen pankkidirektiivi PSD2 tulemista
  Avaa verkkokaupan logistiikkaan oma 24/7 seuranta
  Rakenna selkeä prosessi verkkokaupan liidien koppien ottamiseen
  Miten luodaan yrityksen growth hackering polku ja mitä tarkoittaa etu/takapiha-ajattelu
  Verkko on renki, joten miten pidän itseni jatkossa isäntänä/emäntänä
 • SAFe-muutosmatkan sudenkuopat Recorded: Apr 8 2019 50 mins
  Anna Virolainen
  Oletko kiinnostunut ketterien menetelmien skaalamisesta ja muutoksesta kohti ketterää organisaatiota?

  Oletko aloittamassa tai jo aloittanut SAFe-muutosmatkan?

  Tule kuuntelemaan Talent Basen ketterän valmentajan käytännön kokemuksia ja oppeja SAFesta ja yritysten ketteröitymisestä. Webinaarissa käydään läpi yleisempiä yritysten kohtaamia sudenkuoppia ja vinkkejä miten niitä voidaan välttää. Tärkeämpää kuin noudattaa tiettyä viitekehystä oppikirjamaisesti, on ymmärtää sen taustalla olevat ketterät periaatteet ja ihmislähtöisyys.
 • Presentoi ja esiinny vakuuttavasti Recorded: Apr 5 2019 61 mins
  Satu Pitkämäki
  Kohahduta kuulijakuntaasi hiotulla ja hyvällä esiintymisellä!

  Hyvä presentaatio edellyttää hyvin suunniteltua ja tehtyä materiaalia, innostavaa ja mielenkiintoista esiintymistä, joka kokonaisuudessaan puhuttelee kuulijaa ja joka vie tavoitteesi maaliin. Webinaarissa käsittelemme hyvän esiintymistaidot ja luontevan esiintymisen perusteita. Itse valmennuksessa pääset esiintymään ja saat rakentavaa palautetta – jotta olet tositilanteessa entistä parempi!

  Webinaarin pitäjä Satu Pitkämäki on ammattitaitoinen ja kokenut valmentaja. Satu valmentaa mukaansatempaavalla ja voimaannuttavalla tavalla jokaista henkilökohtaisesti. Esiintymis- ja presentointitaitoja Satu valmentaa lukuisille yrityksille Suomessa ja muualla. Valmennettavina on kokonaisia organisaatioita, joilla on kansainvälisiä isoja tilaisuuksia, jolloin tilaisuudet suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja Satu valmentaa puhujat vaikuttavaan viestimiseen. Sadun tavoitteellinen ja selkeä valmennustapa käytäntöä unohtamatta tuo tulosta. Satu on Completon perustaja ja valovoimainen valmentaja ja coach.
 • Haluatko saada muut mukaan? Kokeile aivoystävällisyyttä Recorded: Apr 4 2019 30 mins
  Anjariitta Savolainen, Päivi Äijälä
  Mitä aivoystävällisyys on ja miten voit sitä hyödyntää arjessasi? Olipa kyse tiimityöstä, idean myynnistä, asiakkaiden kanssa työskentelystä, yksi ratkaisevista onnistumisen elementeistä on muiden mukaan saaminen. Miten teet sen aivoystävällisesti? Jo muutaman perusasian tietäminen ja käytäntöön vieminen nostaa onnistumisprosenttiasi huimasti. Tässä webinaarissa kuulet muutaman tavan vietäväksi omaan toimintaasi.
 • Kokonaisarkkitehtuurin onnistunut käynnistys pilotoinnilla Recorded: Apr 3 2019 40 mins
  Eetu Niemi, FT, Senior Consultant (Coala)
  Kokonaisarkkitehtuurin tekeminen on melko vakiintunutta sekä menetelmien että välineiden osalta. Pilotoinnilla kokonaisarkkitehtuurityönkäynnistämisen yhteydessä ei siis haeta sitä, että toimiiko kokonaisarkkitehtuuri ollenkaan, mutta on hyvä kokeilla millainen mallinnuskäsiala ja lähestymistapa sopii kuhunkin organisaatioon. Lisäksi voi testata myös sitä, viestivätkö tehdyt arkkitehtuurikuvat riittävästi organisaatiossa.

  Näitä asioita joutuu tyypillisesti iteroimaan muutaman kerran, ennen kuin käsiala loksahtaa kohdalleen. Onkin parempi tehdä kokeilut yhdellä liiketoiminta-alueella kuin koko organisaation laajuisesti. Samanlainen käsiala arkkitehtien kesken on oleellista viestinnän kannalta, niinpä pilotointi toimii samalla esimerkkinä yhteisestä käsialasta.

  Tässä webinaarissa kuulet, mitä pilotointi on ja miten siinä käytännössä kannattaa edetä.
 • Data strategy as a business enabler Recorded: Apr 2 2019 20 mins
  Teemu Lainiola
  Data Strategy is all about understanding what data you have and how it could be used to run your business better. A good Data strategy also considers the possibilities of new business models and monetization of your own data.

  This webinar will help you look at your business and think:

  What kind of data does your business need within 3-5 years?
  With what kind of a modern information management architecture should you develop a data strategy?
  In what data structures should we reasonably store the data in order to serve the best identified use cases?

  There is also time for questions and discussion in the end of the webinar.
 • ePrivacy ja muita ajankohtaisia tietosuoja-asioita Recorded: Mar 29 2019 51 mins
  Heikki Tolvanen, Privacyant Oy
  ePrivacy-asetusta on suunniteltu jo pidemmän aikaa. Tervetuloa kuulemaan uusimmat kuulumiset siitä ja muista ajankohtaisista tietosuoja-asioista.
 • Real Artificial Intelligence and Machine Learning use cases Recorded: Mar 26 2019 20 mins
  Teemu Lainiola
  Bilot's AI webinar is a 20 minutes’ introduction to the learnings from more than 50 AI/ML projects which we’ve made for example for KONE, Lantmännen, Altia and many others. We’ve been working with various AI cases over many industries and found out the most important learnings related to AI/ML.

  So, are you thinking about some of the following questions in your company?

  What is really possible with AI?
  How does a typical AI/ML project go?
  What are the most common challenges in this kind of project, and how are they tackled?
  What kind of business cases has Bilot solved with AI/ML for its customers?

  If your answer is “yes” for at least one question, this webinar is for you.
 • Matkalla vielä paremmaksi asiakaspalveluyksiköksi Recorded: Mar 22 2019 38 mins
  Jani Iivonen, Elina Soukola
  Mitkä ovat toiminnan kehittämisen kilpailut, mitä niistä saa ja kuka niihin voi osallistua? Tämän maksuttoman webinaarin jälkeen tiedät, miksi myös teidän asiakaspalveluyksikön kannattaa ottaa osaa Vuoden Contact Center tai Vuoden Service Desk 2019 -kilpailuun tai valmistautua vuoteen 2020!

  Webinaarissa esitellään ensin Vuoden Contact Center -kilpailu ja jäljempänä Vuoden Service Desk -kilpailu. Molemmat kilpailut sisältävät itsearvioinnin sekä finalisteille auditoijien toteuttaman auditoinnin. Puhumassa ovat kilpailuiden pääauditoijat Elina Soukola, Prakto sekä Jani Iivonen, Wakaru Oy.

  Vuoden Contact Center -tittelistä kisaavat Suomen parhaat contact center -tiimit! Wave eli Wakarun Asiakaspalveluverkosto järjestää kilpailun yhteistyössä Kehittämistoimisto Prakto Oy:n kanssa. Contact Center Assessment -ohjelmassa (CCA) palvelukeskuksen toiminta arvioidaan kuuden keskeisen osa-alueen osalta.

  Vuoden Service Desk -tittelistä kisaavat Suomen parhaat service desk -tiimit! Kisaan voivat osallistua yksityisen tai julkisen sektorin organisaatiot, niin isot kuin pienet yksiköt. Kilpailussa on yksi sarja. Arvioinnissa huomioidaan yksikön koko, toiminnan luonne ja sen luomat tarpeet. Arviointiin on Kansainvälisen HDI-tukipalvelustandardin (The HDI Support Center Standard 2014) lisäksi sisällytetty ITILiä eli IT -palvelunhallinnan parhaita käytäntöjä sekä soveltuvia osia ISO/IEC 20000 -standardista.
 • Vuorovaikutus ja viestintätaidot haastavissa tilanteissa Recorded: Mar 22 2019 37 mins
  Jaana Hautala
  -Miten vuorovaikutat onnistuneesti haastavissa tilanteissa?

  -Tiedätkö minkälaisen vaikutelman muut saavat sinusta ?

  -Miten viet mielen ja kehon vaativiin tilanteisiin?  Haastavissa tilanteissa toimiessamme, tilannetajumme on koetuksella, ja sillä voi olla merkitystä vuorovaikutukseemme sekä verbaalisesti että nonverbaalisesti.

  Tiedätkö sinä minkälaisen vaikutelman haluat antaa? Miten sinä luot hyvän tunneyhteyden ?  Webinaarin sisältö:

  - Kohtaaminen, läsnäolo ja viestinnän vaikuttavuus

  - Nonverbaalisen viestinnän apukeinot - miten viestit ja luet viestejä?

  - Mitä kaikkea kehonkieli pitääkään sisällään

  - Miten luot hyvän tunneyhteyden?

  - Mitkä ovat seuraavat askeleesi, kun valmistautut haastavaan tilanteeseen?
 • Miten ratkaistaan suomalaisen työelämän eettiset haasteet? Recorded: Mar 21 2019 45 mins
  Niina Ratsula
  Suomalaisen työelämän eettiset ongelmat puhuttavat enemmän kuin koskaan. Organisaatiot koosta ja toimialasta riippumatta joutuvat nyt tarkastelemaan omien toimintatapojen päivänvalon kestävyyttä. Yksikään organisaatio ei ole suojassa eettisiltä riskeiltä tai väärinkäytöksiltä.

  Mutta mitkä ovat suurimmat eettiset ongelmat suomalaisessa työelämässä ja mistä ne johtuvat? Miten niitä voidaan ratkoa ja rakentaa oikein toimimisen kulttuuria? Tässä webinaarissa saat esimakua uunituoreesta tutkimuksesta, jonka tavoitteena on selvittää pohjoismaisen työelämän eettisiä haasteita.

  Webinaarissa virittäydytään niiden kysymysten äärelle, joita pohditaan syvemmin 4.4. Business Ethics Day -seminaarissa yritysjohdon, tutkijoiden ja asiantuntijoiden johdolla.  Aiheeseen sinut johdattelee liiketoiminnan ja työelämän eettisyyden asiantuntija Niina Ratsula, joka viime keväänä irtisanoutui unelmapestistään globaalin konsernin Ethics & Compliance –toiminnon johtajana ja perusti yrityksen, Code of Conduct Companyn, jonka tavoitteena on edistää työelämän eettisyyttä ja hyvää hallintoa Suomessa. Niina on suosittu luennoitsija, tietokirjailija ja vastuullisen johtamisen puolesta puhuja. Yrittäjyyden ohella Niina viimeistelee aiheesta väitöskirjaa sekä kirjoittaa parhaillaan neljättä tietokirjaansa joka kantaa työnimeä ”Oikein toimimisen kulttuuri”.
 • Business case – menneisyyden havinaa vai innovoinnin työkalu? Recorded: Mar 20 2019 43 mins
  Markku Nurmela, Harri Pendolin
  Nykypäivän tuote- ja palvelukehityksessä korostetaan kokeiluiden tärkeyttä. Uusia ideoista pitää tehdä nopeat kokeiluversiot, prototyypit tai MVP:t ja saada ne asiakkaiden kokeiltavaksi. Fail fast, succeed faster.

  Samalla etupainotteisten ja raskaiden liiketoimintasuunnitelmien arvo on kyseenalaistettu ja syystäkin. On turha käyttää aikaa ja rahaa liiketoiminnan suunnitteluun, jos tuotteen tai palvelun haluttavuus on vielä kyseenalaista.

  Mutta mikä on Business Casen, eli liiketoimintalaskelman rooli ideoiden arvottamisessa ketterässä ja leanissa tuotekehityksessä? Onko laskelmat hukkaa vai olennainen osa innovaatioprosessin toimintaa?

  Tuotejohtamisen valmentajat Markku Nurmela ja Harri Pendolin kertovat webinaarissa miten liiketoimintalaskelmia kannattaa käyttää kokeilukulttuurin tukena. Samalla keskustellaan myös huonosta kokeilukulttuurista, liiketoimintasuunnitelman ja bisnesperustelun erosta sekä siitä, miten numerot tukevat innovointia.

  Webinaari on suunnattu kaikille, joiden työhön kuuluu uusien ideoiden evaluoiminen ja liiketoimintapotentiaalin ymmärtäminen. Mukaansa osanottajat saavat ohjeet ja työkalut, joilla ideoista suodattuvat parhaat tuotekehityksen eteenpäin vietäväksi. Webinaari toimii hyvänä pohjustuksena Contribyten Lean Business Case -koulutukselle.
 • Asiantuntija myyjänä Recorded: Mar 19 2019 43 mins
  Tuija Aro
  Asiantuntija, olet organisaatiosi paras myyjä. Oletko todella?

  Asiantuntijan panos asiakkuuden hoitamisessa on mittava. Asiantuntija rakentaa työllään luottamuksen palveluihin ja synnyttää toimivan vuorovaikutuksen toimijan ja asiakkaan välillä. Asiantuntijan tehtäviin osana toimenkuvaa kuuluu lähes aina lisämyynti, mutta se harvoin koetaan mielekkääksi, joten tarvitaan ymmärrystä ja uudenlaista osaamista. Näin myynnistä tulee luontevaa, mielekästä ja helposti onnistuvaa. Asiantuntijan asiakas voi olla sisäinen tai ulkoinen, mutta samat lainalaisuuden pätevät.

  Webinaarissa käsitellään miten kehitytään asiantuntijaksi, joka osaa vastata asiakkaan tarpeisiin.

  Kaikki asiakkaat ovat ihmisiä. Kaikki työntekijät ovat ihmisiä. Jos et ymmärrä ihmisiä, et ymmärrä bisnestä.

  Webinaarin pitäjä Tuija Aro on kokenut johtamisen ja esimiestyön valmentaja. Motivaatiotarpeiden ymmärtäminen ja niiden kautta johtaminen on ollut Tuijan vahvaa valmennustekemistä vuosien ajan – kokemus on hionnut monipuolista liiketoimintaosaamista, joka yhdistyy laajaan tietoon psykologiasta. Tuija valmentaa esimerkeillä, selkästi ja silti vauhdikkaan mukaansatempaavasti varmistaen, että jokainen osallistuja saa työkaluja oman johtamistyönsä kehittämiseen samalla, kun oivaltaa itsensä johtamisestakin aivan uusia asioita.
  Valmennuksessa asioihin perehdytään syvemmin, mutta jo webinaarissa käsitellään seuraavia teemoja:

  Saat konkreettisia arjen työkaluja ja keinoja toimia onnistuneesti asiakasrajapinnassa
  Opit nostamaan luontevasti asiakastyytyväisyyttä
  Opit johtamaan asiakkuutta
  Asiantuntijuudestasi tulee kilpailuetu
  Opit kohtaamaan asiakkaan ja toimimaan vuorovaikutuksessa luottamusta lujittaen
Developing ITSM, PPM, EA and Governance
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: Palautetaidot esimiehen työssä
 • Live at: Mar 7 2019 8:00 am
 • Presented by: Marsa Bäck
 • From:
Your email has been sent.
or close