Palautetaidot esimiehen työssä

Presented by

Marsa Bäck

About this talk

Esimiestehtävissä toimivalta henkilöltä vaaditaan tilanneherkkyyttä ja taitoa tehdä havaintoja. Erityisen tärkeää on osata kuunnella viestintäkumppaneita ja toimia rakentavasti palautteenantajana. On hyvä tietää, millainen palaute on tehokasta, ja miten toimia palautekeskustelun onnistumiseksi. Valta on kykyä toimia yhdessä. Hyödyt osallistujalle tiedostaa esimiehen viestinnän vaikutuksen työyhteisön ilmapiiriin ymmärtää tavoitteellisen, asiallisen ja tilanneherkän viestinnän merkityksen saa vinkkejä, kuinka kehittyä palautteen antajana ja saajana saa välineitä haastavissa tilanteissa toimimiseen Webinaarin sisältö Esimies vaikuttaa ihmissuhdetasolla esimiehen viestinnän vaikutus työyhteisön ilmapiiriin ja tuloksellisuuteen luottamuksellisuuden ja vuorovaikutushalukkuuden osoittaminen tilanneherkkyys ja kuuntelemisen taidot – aito läsnäolo herkkyys tunnistaa reaktiot ja tunnelmat Esimies palautteenantajana ja vastaanottajana tarkoituksenmukaiset palautemenetelmät perustellulla ja kannustavalla palautteella tuloksiin palautetiedon käsitteleminen ja arviointi esimiehen jatkuva itsensä arviointi Monikansallisen työyhteisön haasteet palautteen annossa luottamuksen rakentaminen - edellytys tuloksiin sanattoman viestinnän kulttuurisidonnaisuus kulttuuriset erityispiirteet viestinnässä Valmentaja Valmentaja Marsa Bäck on kouluttanut yli 45 vuoden ajan. Hänen rautainen kokemuksensa ja erikoistuminen niin työyhteisön viestintä ja vuorovaikutustaitoihin kuin myös esiintymistaidon valmentamiseen on auttanut lukuisia ihmisiä ja yrityksiä parempaan vuorovaikutukseen. Marsa käyttää valmennuksissa runsaasti yhteistoiminnallisia menetelmiä ja käy valmennuksen aikana oppimiskeskusteluja. Hänen mottonaan on: ”Koulutettavaa ei jätetä yksin ongelmien kanssa!”. Valennukset Tutustu ja ilmoittaudu työyhteisö- ja johtamisviestintä valmennuspäivään 9.4.2019!

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (299)
Subscribers (3557)
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.