Osaamisen kehittyminen ja kasvu työyhteisössä

Presented by

Anniina Hukari, TAITO TRAINING OY

About this talk

Osaamisen kehittyminen ja kasvu työyhteisössä · Miten osaamisen jakamista ja oppimista voisi optimoida työyhteisössä? · Miten aikuinen ihminen oikein oppii? · Miten voin auttaa kollegaa/tiimiläistä kehittymään ja kasvamaan? · Miten autan itseäni uudelle polulle ja varmistan opitun menon käytäntöön? Kehittyminen, uuden oppiminen ja omaksuminen ovat äärimmäisen tärkeitä työelämätaitoja jo nyt ja niiden merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa. Valitettavan harvoin pysähdymme kuitenkaan miettimään sitä, miten aikuinen ihminen oikein oppii ja miten oppimista&kehittymistä voisi parhaalla mahdollisella tavalla tukea yksilö-, tiimi-, ja organisaatiotasolla. Webinaarissa pysähdymme näiden teemojen äärelle. - Aikuinen ihminen oppijana - Oppimisen tukeminen yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla - Oman oppimisen suunnittelu ja käytäntöön viennin varmistaminen

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (299)
Subscribers (3688)
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.