Digipalvelujen tarjoaminen ja saavutettavuus

Presented by

Jarkko Koivuniemi

About this talk

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ja Saavutettavuusdirektiivi tarkoittaa sitä, että saavutettavuuden vaatimuksia pitää noudattaa 23.9.2019 alkaen. Vaatimus koskee kaikkia julkisoikeudellisia organisaatioita. Entä yritykset ja kolmas sektori, tule kuuntelemaan lisää. Tämä tarkoittaa julkisten verkkosivujen on oltava saavutettavia. Kaikki käyttäjät voivat toimintarajoitteistaan riippumatta käyttää julkisia verkko- ja mobiilipalveluja. Webinaarissa pureudutaan siihen, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Mitä saavutettavuus tarkoittaa digipalveluissa ja miten digitaalisten palveluiden laatua tulisi parantaa. Mitä prosesseja organisaation web-sivustojen suunnittelussa ja sisällöntuotannossa pitää tehdä. Mitä tarkoittaa saavutettavuus digipalveluissa? Miten pitää toimia toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa? Minimitason vaatimukset verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle, tekniset vaatimukset Digitaalisten palveluiden laadun parantaminen käytännössä Mitä lainsäädäntö muuttaa? Yhdenvertaisuuden periaate ja digitaalisten palveluiden laatu, mitä käytännössä? Toimenpidesuosituksia Aikataulut ja milloin pitää olla valmista?

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (299)
Subscribers (3518)
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.