Prosessijohtaminen SoTe- ja kuntasektorilla

Presented by

Jarkko Koivuniemi

About this talk

Prosessijohtaminen tarkoittaa kustannustehokkuuden lisäksi myös nopeutta ja joustavuutta. Tämä päivän kunta- ja sote-murroksessa korostetaan organisaation menettelyjen ja tiimien kehittämistä. Myös asiakkaiden ja eri toimijoiden rooli on muuttunut aikaisemmasta. Webinaarissa lisää ajatuksia prosessijohtamiseen: miten tunnistetaan, määritellään ja hallitaan prosesseja ja miten porsessijohtamisella kehitetään tuloksellisuutta ja laatua.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (299)
Subscribers (3518)
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.