Complexe Problemen Oplossen

Logo
Presented by

Gijs Verrest

About this talk

Het kunnen oplossen van complexe problemen is een cruciale vaardigheid voor 2025. Het World Economic Forum plaatste het in het meest recente Future of Jobs Report in de Top 5 van benodigde vaardigheden, tussen analytisch denken, kritisch denken en analyseren . Met de snelheid van technologische verandering, groeiende verbondenheid van systemen en de toenemende hoeveelheden data, zijn de omvang en complexiteit van problemen exponentieel toegenomen. De behoefte aan een juiste probleemaanpak is tegenwoordig groter dan ooit. In dit inleidende webinar bieden we een waardevolle kijk op het oplossen van complexe problemen: wat te doen om je ‘problem solving performance’ op dit vlak te verbeteren? We behandelen : - Wat maakt complex complex? - Het brein van de probleemoplosser - Fouten bij het oplossen van problemen - Een gestructureerde aanpak en waarom het ertoe doet

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (4)
On-demand talks (88)
Subscribers (10102)
Software and templates don’t solve problems. People solve problems. What kind of people? People who are curious, ask great questions, make decisions based on facts, and are empowered to lead. They remain focused under pressure and act confidently to do what needs to be done. Where can you find these problem solving leaders? They work for our clients and here at Kepner-Tregoe. For over 60 years, Kepner-Tregoe has empowered thousands of companies to solve millions of problems. If we can save millions for a manufacturer, restore IT service for a stock exchange, and help Apollo 13 get back from space, we can help your business achieve success. We empower you to solve problems. Kepner-Tregoe provides a unique combination of training and consulting services designed specifically to get to the root cause of problems and permanently address your organizational challenges. Our systematic, data driven approach to problem solving will deliver measurable results to any company looking to improve quality and effectiveness while reducing overall costs.