Webinar: Varför SASE är framtidens SD-WAN och Säkerhetslösning

Logo
Presented by

Michael Norin

About this talk

Om du är som de flest andra IT-chefer, letar du troligen efter sätt att reducera dina nätverkskostnader. Men innan du faller för löftet om kostnadsbesparingar med hjälp av SD-WAN, säkerställ att SD-WAN verkligen kan uppfylla hela företagets behov. Den senaste marknadsundersökningen visar att allt för många företag fokuserar för mycket på kostnadsbesparingar som i sin tur underminerar den långsiktiga nöjdheten med SD-WAN lösningen. För att få veta mer vad andra ledande företag beaktat vid en SD-WAN utvärdering, titta på vårt webinar ”Varför SASE är framtidens SD-WAN och Säkerhetslösning” där Michael Norin (Regional Sales Director Nordics/Baltics) och Alex Jost (Sales Engineer) presenterar resultatet ifrån undersökningen. Vi har erfarenheter ifrån 100-tals SD-WAN utvärderingar över hela världen och vi kommer att presentera vad många av dessa företag beaktar vid en utvärdering av SD-WAN samt resultatet ifrån vår senaste marknadsundersökning ”2020 Networking Survey”. Studien utvärderar även vilken effekt en digital transformation har på förtroendet för företagets IT-nätverk. JVälkommen att delta och få en kopia av marknadsundersökningen samt få en bild av: - Vad SASE är och hur det skiljer sig ifrån SD-WAN - Varför och var SD-WAN fallerar som en långsiktig lösning - Vilka andra krav som en digital transformation medför och varför detta sträcker sig förbi WAN anslutningen

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (3)
On-demand talks (145)
Subscribers (11559)
Cato Networks provides organizations with a cloud-based and secure global SD-WAN that replaces rigid and expensive MPLS and network security point products -- to power the digital business. Cato connects all data centers, branches, mobile users, and cloud resources into a global, optimized cloud network that is tightly secured by a cloud-based network security stack and backed by expert managed security services. Cato cuts MPLS costs, improves performance between global locations and to cloud applications, eliminates branch appliances, provides secure Internet access everywhere, and seamlessly integrates mobile users and cloud datacenters into the WAN.