När Nätverken Möter Den Nya Morgondagen!4 Full synlighet och access

Logo
Presented by

Robert Klasson Gigamon SE Nordic and Baltic andJohn Svensson Gigamon Sales Director Nordic and Baltic

About this talk

Full synlighet och access i era Virtuella och Cloudbaserade nät. När fler organisationer flyttar sin data till offentliga molnplattformar upptäcker många att med nya möjligheter kommer nya utmaningar. Hur övervakar och säkrar du vital nätverkstrafik och data när det finns i en offentlig molninfrastruktur? Gigamon ger ditt NetOps och InfoSec-team full kontroll. GigaVUE Cloud Suite-lösningar eliminerar ”blindspots” även i containermiljö och i ”multicloud”. Genom att samla in, transformera och distribuera optimerad molntrafik till rätt verktyg. Lägre molnleverantörskostnader och ökad verktygseffektivitet genom minskad trafikbelastning. Enklare distributioner med automatiserad skalning och stöd för AWS och Azure native spegling av trafik. Enhetlig hantering av multimoln- eller hybridmiljöer med Gigamon Fabric Manager. Gigamon stöder också andra offentliga molnplattformar, inklusive Google Cloud, Oracle Cloud, IBM och mer. Vår Cloud Suite för alla moln möjliggör distribution av våra virtuella TAP: ar (G-vTAP-modul) och virtuella synbarhetsnoder (GigaVUE V-serien) i hela molnet på varje plattform du vill övervaka. Du kan hantera processen med robusta tredjepartsautomatiseringsverktyg som Ansible, Chef eller Puppet. GigaVUE Fabric Manager upptäcker automatiskt plattformar och tillhandahåller G-vTAP-enheterna oavsett var de bor och varnar automatiseringsverktygen för att skala V-seriens noder efter behov
Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (7)
On-demand talks (79)
Subscribers (5778)
Gigamon offers a deep observability pipeline that harnesses actionable network-level intelligence to amplify the power of observability tools. This powerful combination enables IT organizations to assure security and compliance governance, speed root-cause analysis of performance bottlenecks, and lower operational overhead associated with managing hybrid and multi-cloud IT infrastructures.