Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Najlepsze praktyki i narzędzia migracji do chmury

Optymalizacja infrastruktury IT wymaga często od firm realizacji projektów, w ramach których serwery lub aplikacje migrowane są z jednej platformy na drugą w ramach własnego centrum danych lub przenoszone są do chmury.

Zapraszamy 18 października br. na bezpłatny webinar o rozwiązaniach PlateSpin Migration Factory, które wspomagają i automatyzują proces migracji poczynając od planowania, po realizację przenoszenia serwerów i aplikacji oraz zarządzanie całym procesem migracji.

Poznaj najlepsze praktyki i zobacz pokaz na narzędzi, dzięki którym przeprowadzisz migrację serwerów w dowolnym kierunku pomiędzy platformami:
- fizycznymi,
- wirtualnymi
- chmurowymi.

Na świecie zostały one wykorzystane do migracji już ponad miliona obciążeń serwerowych przy minimalnym ryzyku, przestoju i wysiłku.
Recorded Oct 18 2018 61 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
Dariusz Leonarski, Rafał Kruschewski
Presentation preview: Najlepsze praktyki i narzędzia migracji do chmury

Network with like-minded attendees

 • [[ session.user.profile.displayName ]]
  Add a photo
  • [[ session.user.profile.displayName ]]
  • [[ session.user.profile.jobTitle ]]
  • [[ session.user.profile.companyName ]]
  • [[ userProfileTemplateHelper.getLocation(session.user.profile) ]]
 • [[ card.displayName ]]
  • [[ card.displayName ]]
  • [[ card.jobTitle ]]
  • [[ card.companyName ]]
  • [[ userProfileTemplateHelper.getLocation(card) ]]
 • Channel
 • Channel profile
 • Интегрированный подход к управлению идентификацией и доступом. Micro Focus IAM. Recorded: Oct 4 2019 61 mins
  Дмитрий Войтышин Архитектор программных решений Micro Focus Украина
  УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ И ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ
  Интегрированный подход к управлению идентификацией и доступом

  Управление и администрирование идентификационными данными

  Identity Manager
  Дает в распоряжение вашего предприятия интеллектуальную систему управления идентификацией

  eDirectory
  LDAP каталог с расширенными возможностями.

  Identity Governance
  Обеспечивает автоматизированный контроль доступа пользователей и повторную сертификацию для поддержания соответствия стандартам


  Управление доступом
  Access Manager
  Предоставляет единый вход в облачные приложения для предприятий и объединенных организаций

  Advanced Authentication
  Откажитесь от устаревших способов обеспечения безопасности с использованием имени пользователя и пароля и надежно защитите данные и приложения

  Self Service Password Reset
  Позволяет пользователям сбрасывать свой пароль без обращения в службу ИТ

  Защищенный вход
  Упрощает процесс аутентификации для корпоративных приложений за счет единого интерфейса входа

  NetIQ Secure API Manager
  Защита и управления вашими APIs.


  Управление привилегиями

  Privileged Account Manager (PAM)
  Позволяет ИТ-администраторам работать с системами, не подвергая риску учетные данные

  Directory & Resource Administrator
  Предоставляет права администратора и ограничивает возможность просмотра каталогов для конкретных пользователей

  Group Policy Administrator
  Позволяет изменять, тестировать и просматривать изменения в объекте групповой политики перед реализацией

  Exchange Administrator
  Обеспечивает администрирование Exchange, которое ограничивает привилегии для определенных пользователей

  Change Guardian
  Защита важных данных, снижение риска и управление изменениями с помощью Change Guardian

  AD Bridge
  Мост между Active Directory и Linux рескрсами.
 • Управление идентификацией и доступом - объединение бизнеса и ИТ Recorded: Sep 20 2019 61 mins
  Дмитрий Войтышин Архитектор программных решений Micro Focus Украина
  Управление учетными записями — основа ИТ безопасности на предприятии.

  Преимущества внедрения системы управления учетными записями (IdM).
  Какие вопросы безопасности можно решить с помощью Micro Focus IdM?

  Архитектура системы IdM взаимодействие с наземными и облачными сервисами.
  Обзор коннекторов(драйверов) к целевым системам.

  Программный уровень кастомизации и взаимодействия (SOAP, API).

  Сервисы для пользователей:
  портал самообслуживания
  корпоративный справочник
  востановление паролей
  многофакторная аутентификация в операционных системах Windows, Linux/Unix, OSX

  Сервисы управления и использования учетных записей:
  Self Service Password Reset (SSPR)
  Privilage Account Management (PAM)
  Двух-Мультифакторная аутентификация (2FA/MFA)
  Интеграция ученых записей Windows Linux окружения
  Единые политики управления для Windows Linux программных сред
 • Привилегированные пользователи: управление скрытым риском PAM Micro Focus Recorded: Sep 6 2019 77 mins
  Дмитрий Войтышин Архитектор программных решений Micro Focus Украина
  Micro Focus Privileged Account Manager
  Как управлять внутренним риском, тщательно контролируя и отслеживая действия привилегированных пользователей, таких как суперпользователи и администраторы.

  Privileged Account Manager оранизует работу инженеров с удаленными системами
  без предоставления паролей administrator и root
  под учетными записями сотрудников
  котролирует действия и ведет запись сеансов

  На вебинаре вы узнаете как с помощью Micro Focus PAM реализовать:


  Безопасный привилегированный доступ к конфиденциальным ресурсам с расширенными элементами управления аутентификацией (2FAMFA)

  Единый вход на серверы Linux и UNIX авторизованных пользователей без ввода дополнительных учетных данных или сложных команд.

  Пользователи могут выполнять только административные задачи, которые соответствуют их должности или роли. Избавиться от использование “глобальныйх” паролей т.к. P@$$W0Rd

  Управление паролями общих учетных записей (SAPM).

  PAM поддерживает базы данных, приложения и системы как в физической, так и в виртуальной среде (например, VMware ESXi).

  Управление сеансами пользователей на основе риска: сразу определяет потенциальные угрозы по мере их ввода и с автоматическим прекращение сеанса или отзывом доступа.
 • Najlepsze praktyki zarządzania uprzywilejowanym dostępem Recorded: Aug 8 2019 84 mins
  Tomasz Surmacz, Łukasz Widawski
  Podczas spotkania poruszymy kwestie kluczowe dla projektów wdrażania PAM w swojej organizacji:
  - Jak wprowadzić w dziale IT kontrolę w zakresie uprzywilejowanego dostępu, by nie utrudniać życia administratorom?
  - Jak wdrażać metody uwierzytelniania dla użytkowników uprzywilejowanych oparte na dwóch lub większej liczbie czynników (MFA)?

  Następnie przejdziemy do kolejnych kroków i wskazówek dla Privileged Access Management odnośnie:
  - stopniowego zwiększania kontroli,
  - minimalizowania liczby kont, zasięgu dostępu oraz zakresów wymaganych uprawnień,
  - monitorowania i uzgadniania wszystkich uprzywilejowanych działań,
  - audytu i sprawowania ciągłego nadzoru nad zarządzaniem uprzywilejowanym dostępem.

  Dopełnieniem webinaru będzie pokaz praktycznej realizacji wybranych praktyk za pomocą systemu Privileged Account Manager firmy Micro Focus.

  Całość spotkania zajmie godzinę, dodatkowy kwadrans przeznaczamy na Q&A.
 • Универсальное управление конечными точками с ZENWorks Suite Recorded: Jul 23 2019 51 mins
  Владимир Бондарчук Системный инженер Micro Focus Украина
  ZENworks – Unified Endpoint Management

  Управление конечными устройствами

  Asset Management:Лицензии на ПО, управление, использование , отслеживание

  Configuration Management: Управление жизненным циклом устройств на Windos,Linux и мобильные устройства

  Endpoint Security : Блокирвоание приложений, персональный firewall, USB шифрование и персональное использование

  Full Disk Encryption: Шифрование локальных дисков

  Application Containers: Исполнение приложений в контейнерах.

  Patch Management: Управление обновлениями и планами исправлений.

  ITSM:Управленеи IT сервисами. ITIL
 • Идентификация — основа безопасности. Решения Micro Foсus Recorded: Jun 20 2019 63 mins
  Дмитрий Войтышин Архитектор программных решений Micro Focus Украина
  Как взять под контроль управление идентификацией и доступом с помощью продуктов компании Micro Focus.

  Решения для:

  Управление индентификацией:
  • Предоставление доступа
  • Привилегированные пользователи
  • Самообслуживание
  • Регистрация через социальные сети
  • Унифицированная идентификация
  • Роли
  • Аналитика
  • Безопасность данных

  Упраления доступом:
  • Доступ с учётом риска
  • Единая точка входа
  • Привилегированные пользователи
  • Федерация
  • Многофакторная
  • Мобильность
  • Доступ из соцсетей
  • Аналитика
  • Безопасность данных

  Для анализа:
  • SIEM
  • Целостность файлов
  • Мониторинг привилегированных пользователей
  • Мониторинг конфигурации
  • Мониторинг изменений
  • Аналитика
  • Безопасность данных
 • Bezpieczna współpraca użytkowników nad plikami i mobilne udostępnianie Recorded: May 23 2019 64 mins
  Tomasz Surmacz, Micro Focus, Krzysztof Mońdziel, Data4M
  Jak zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę współdzielenia plików oraz korzystania z nich na urządzeniach mobilnych?

  Zapraszamy na webinar w jęz. polskim o rozwiązaniu Filr dla użytkowników firmie, dzięki któremu:

  + Firma nie traci kontroli nad plikami – użytkownicy zyskują dostęp mobilny i możliwość kontrolowanego współdzielenia plików i sięgania po nie bez wysyłania ich poza firmę za pomocą poczty czy usług typu Dropbox, WeTransfer itd.
  + Wykorzystasz posiadane już serwery plików – z określonymi wcześniej prawami dostępu i limitami, chronione firewallem i systemami do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii
  + Nie musisz inwestować w szkolenia dla użytkowników – nasze rozwiązanie jest intuicyjne, więc użytkownicy mogą rozpocząć korzystanie z Filr natychmiast pracując nad plikami z dowolnego urządzenia i dowolnego miejsca.

  Na webinarze pokażemy na żywo jak funkcjonalne i proste w użyciu jest oprogramowanie Filr – dla użytkowników i administratorów.

  Partnerem webinaru jest firma Data4M, autoryzowany partner Micro Focus, specjalizująca się w rozwiązaniach do wspomagania pracy grupowej.
 • Enterprise Messaging - jak w pełni wykorzystać możliwości poczty e-mail Recorded: May 9 2019 55 mins
  Tomasz Surmacz, Micro Focus, Adam Bałakier, Data4M
  Zapraszamy na webinar w jęz. polskim o wszechstronnym rozwiązaniu do komunikacji i pracy grupowej. Oprogramowanie Enterprise Messaging obejmuje pocztę elektroniczną klasy korporacyjnej, komunikator i narzędzia do współpracy oparte na czacie, zapewniające niezrównane bezpieczeństwo wymiany informacji, silne mechanizmy do archiwizacji i odzyskiwania danych po awarii.

  Dowiedz się, jak poprawić efektywność systemu poczty email i obniżyć koszty przy wdrożeniu on-premise, a także jak zapewnić pełny mobilny dostęp do poczty, firmowych kalendarzy, a nawet plików użytkowników dzięki integracji z rozwiązaniem Filr.

  Na webinarze pokazujemy kluczowy element pakietu, system pocztowy GroupWise, który w najnowszym wydaniu stanowi silną alternatywę dla serwera Exchange i to bez utraty możliwości korzystania z klienta Outlook.
 • Kontrola dostępu do aplikacji korporacyjnych oraz w chmurze Recorded: Apr 4 2019 50 mins
  Tomasz Surmacz, Łukasz Widawski
  Jak zapewnić bezpieczny dostęp i możliwości jednokrotnego logowania do dowolnych aplikacji i zasobów potrzebnych Twoim pracownikom, partnerem czy kontrahentom?

  Zapraszamy na webinar o rozwiązaniach do zarządzania dostępem firmy Micro Focus. Poznasz rozwiązania SecureLogin, Access Manager i Advanced Authentication, które szczególnie dobrze sprawdzają się w przypadku aplikacji korporacyjnych oraz chmurowych. Zobaczysz jak z pomocą tych narzędzi można łatwo dodać mechnizamy zaawansowanego uwierzytelniania i SSO do wykorzystywanych aplikacji i systemów.

  Na webinarze pokażemy jak zapewnić bezpieczny dostęp i możliwości jednokrotnego logowania dla aplikacji na komputerach użytkowników, a także przez przeglądarkę internetową do aplikacji i zasobów potrzebnych Twoim pracownikom, partnerem czy kontrahentom - w dowolnym miejscu i z dowolnych urządzeń, w tym mobilnych. Pokażemy też sposoby wykorzystania smarftona lub innych metod jak klucze U2F do potwierdzania tożsamości użytkownika.
 • Sdílení dokumentů jednoduše a bezpečně - 2. část Recorded: Feb 28 2019 52 mins
  Zdislav Lilling
  Synchronizace souborů a hostované služby se v posledních letech velmi rozšířily, ale jen málo z nich umožňuje využít stávající nastavení zabezpečení a většina vyžaduje dodatečnou správu. Proč synchronizovat a hostovat dokumenty někde jinde, když mohou zůstat ve firemním úložišti? Řešení Filr poskytuje zabezpečený přístup k dokumentům a jejich bezpečné sdílení prakticky z jakéhokoliv zařízení.
 • Sdílení dokumentů jednoduše a bezpečně Recorded: Jan 31 2019 86 mins
  Zdislav Lilling
  Synchronizace souborů a hostované služby se v posledních letech velmi rozšířily, ale jen málo z nich umožňuje využít stávající nastavení zabezpečení a většina vyžaduje dodatečnou správu. Proč synchronizovat a hostovat dokumenty někde jinde, když mohou zůstat ve firemním úložišti? Řešení Filr poskytuje zabezpečený přístup k dokumentům a jejich bezpečné sdílení prakticky z jakéhokoliv zařízení.
 • Micro Focus Vibe - lidé, projekty a procesy na jednom místě Recorded: Jan 24 2019 71 mins
  Zdislav Lilling
  S produktem Micro Focus Vibe můžete pomoci vašim zaměstnancům k lepší produktivitě individuálně i týmově. Vibe je osvědčeným řešením pro spolupráci, které dává vašim týmům jednodušší způsob jak společně pracovat. Místo toho, aby týmy kvůli spolupráci procházeli mezi aplikacemi, mohou sdílet veškeré informace na jednom bezpečném místě, do kterého je snadný přístup i z mobilních zařízení. S nástrojem Vibe mohou týmy spolupracovat na dokumentech, chatovat s členy týmu nebo spravovat projekty, kalendáře a seznamy úkolů.
 • Premierowy pokaz ZENworks Service Desk 8.0 - kompletnego systemu helpdesk Recorded: Jan 10 2019 62 mins
  Dariusz Leonarski, Micro Focus
  ZENworks Service Desk 8.0 to kompletne, skalowalne rozwiązanie do obsługi helpdesku, które obniża koszty rozwiązywania incydentów i świadczenia usług wsparcia technicznego.

  Na webinarze pokażemy po raz pierwszy nową wersję naszego narzędzia, w tym:
  - nowy portal użytkownika: zmieniona architektura portalu ułatwia korzystanie z usług helpdesk
  - aplikacje mobilne dostępne już w Google Play i iTunes, pomagające zgłaszać problemy przez urządzenia przenośne
  - moduł raportowania kosztów rozwiązania incydentów
  - obsługę kilku sesji dla jednego użytkownika, który teraz może być zalogowany jednocześnie w różnych w przeglądarkach i systemach.

  Poznaj system help desk zgodny z ITIL 3.0, standardami otwartymi (XML, web services, Java, Mail, CSS), integrujący się z posiadanymi bazami konfiguracji CMDB, wspierający zarządzanie wiedzą i zmianami.
 • Micro Focus ARA: Automating Software Delivery Recorded: Dec 17 2018 34 mins
  Malafronte, Paola
  Looking for a single tool that increases software delivery cadence and unites Agile and DevOps practices to implement Continuous Delivery?

  Micro Focus Application Release Automation (ARA) is the solution that can bring enterprise DevOps efficiencies to your software delivery process.

  Why use Micro Focus ARA?
  •Scale from a single laptop to the largest enterprise.
  •Supports Continuous Delivery
  •Uses a flexible, robust, extensible plug-in for seamless integration
  •The drag-and-drop, graphical process editor eliminates manual deployments
  •Plan, track, and control application releases with end-to-end visibility
 • Jak zapewnić pełne bezpieczeństwo wszystkich urządzeń użytkowników Recorded: Nov 22 2018 78 mins
  Adam Jeż
  Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Akademii bezpieczeństwa Micro Focus. Omawiamy na nich kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa i przedstawiamy gotowe rozwiązania w oparciu o technologie Micro Focus.

  Na tym webinarze omówimy metody zwiększania bezpieczeństwa urządzeń użytkowników za pomocą rozwiązań Micro Focus Endpoint Security. Poznaj narzędzia egzekwujące polityki bezpieczeństwa i chroniące Twoją firmę przed atakami z zewnątrz oraz ze strony nieświadomych zagrożeń pracowników.

  Dowiedz się jak radykalnie zwiększyć bezpieczeństwo urządzeń użytkowników poprzez:
  - wdrożenie polityk bezpieczeństwa sprawdzających tożsamość, uprawnienia i miejsce pracy użytkowników,
  - wykorzystanie osobistego firewalla i narzędzi do ochrony łączności bezprzewodowej (WiFi, Bluetooth) i przewodowej (LAN)
  - kontrolę wszystkich portów i podłączanych urządzeń, w tym USB, CD/DVD
  - wymuszenie szyfrowania wskazanych plików, folderów lub całego dysku oraz stosowania VPN dla łączności zdalnej
  - pełen nadzór nad aplikacjami oraz konfiguracją i aktualizacją komputerów Windows, Linux i Mac
  - objęcie zarządzaniem urządzeń przenośnych, w tym smartfonów z systemami Android, iOS i Windows.
 • Premierowy pokaz Sentinel 8.2 - wielofunkcyjnego rozwiązania klasy SIEM Recorded: Nov 8 2018 62 mins
  Tomasz Surmacz, Piotr Majchrzak
  Polskojęzyczny webinar o nowej wersji oprogramowania Sentinel 8.2. Jest to dojrzałe, w pełni funkcjonalne rozwiązanie do zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM). Sentinel zbiera, analizuje i koreluje w czasie rzeczywistym dane z aplikacji, baz danych, serwerów, pamięci masowych i urządzeń zabezpieczających. Pozwala proaktywnie wykrywać zagrożenia i zapewnić pełny wgląd w stan bezpieczeństwa środowiska IT.

  Nowa wersja poszerza silne strony rozwiązania Micro Focus, jak integracja z systemami zarządzania tożsamością i dostępem, monitorowania użytkowników i ich urządzeń. Podczas webinariu zaprezentujemy kolejne istotne funkcje i możliwości oprogramowania Sentinel 8.2.
 • Najlepsze praktyki i narzędzia migracji do chmury Recorded: Oct 18 2018 61 mins
  Dariusz Leonarski, Rafał Kruschewski
  Optymalizacja infrastruktury IT wymaga często od firm realizacji projektów, w ramach których serwery lub aplikacje migrowane są z jednej platformy na drugą w ramach własnego centrum danych lub przenoszone są do chmury.

  Zapraszamy 18 października br. na bezpłatny webinar o rozwiązaniach PlateSpin Migration Factory, które wspomagają i automatyzują proces migracji poczynając od planowania, po realizację przenoszenia serwerów i aplikacji oraz zarządzanie całym procesem migracji.

  Poznaj najlepsze praktyki i zobacz pokaz na narzędzi, dzięki którym przeprowadzisz migrację serwerów w dowolnym kierunku pomiędzy platformami:
  - fizycznymi,
  - wirtualnymi
  - chmurowymi.

  Na świecie zostały one wykorzystane do migracji już ponad miliona obciążeń serwerowych przy minimalnym ryzyku, przestoju i wysiłku.
 • The professional way to migrate to the cloud Recorded: Oct 8 2018 51 mins
  Alain Salesse
  Are you struggling to complete server migrations on time? Is the business concerned about disruption while their applications are migrated to the cloud or between data centers? Join us on this webinar to discover how PlateSpin can help. PlateSpin is the enterprise-grade solution for migrating servers between physical, virtual and cloud platforms in any direction. PlateSpin is a proven solution that has been used to migrate more than 1 million workloads with minimal risk, minimal downtime and minimal effort.
 • The professional way to migrate to the cloud Recorded: Oct 5 2018 49 mins
  Alain Salesse
  Are you struggling to complete server migrations on time? Is the business concerned about disruption while their applications are migrated to the cloud or between data centers? Join us on this webinar to discover how PlateSpin can help. PlateSpin is the enterprise-grade solution for migrating servers between physical, virtual and cloud platforms in any direction. PlateSpin is a proven solution that has been used to migrate more than 1 million workloads with minimal risk, minimal downtime and minimal effort.
 • Silne metody uwierzytelniania jako element strategii bezpieczeństwa Recorded: Oct 4 2018 59 mins
  Tomasz Surmacz, Ziemowit Buczyński
  Sposoby uwierzytelniania użytkowników, ich dostępu do aplikacji i systemów stanowią zasadniczą warstwę obrony w strategii bezpieczeństwa firmy. Mobilność pracowników i nowe sposoby kradzieży danych wymuszają stosowanie silniejszych, zaawansowanych metod uwierzytelniania.

  Zapraszamy do obejrzenia naszego seminarium internetowego o rozwiązaniu Advanced Authentication firmy Micro Focus. Dowiesz się, jak zwiększyć bezpieczeństwo dostępu poprzez wdrożenie nowych, wieloskładnikowych metod uwierzytelniania. Pokażemy jak zastąpić tradycyjne uwierzytelnianie w postaci nazwy użytkownika i hasła lub je wzmocnić.

  Tematyka webinaru o Advanced Authentication:
  - Jak wykorzystać w firmie dodatkowe warstwy zabezpieczeń: to co użytkownik wie (hasło), to co użytkownik ma (karta inteligentna, token, smartfon lub inne urządzenie uwierzytelniające), to kim jest użytkownik (biometryczne skanery uwierzytelniania - siatkówki oka, linii papilarnych, analizatory oddechu i kapilarne itp.)
  - Jak zapewnić integrację z wykorzystywanymi już metodami i posiadanymi urządzeniami do uwierzytelniania
  - Jak z pomocą zaawansowanych metod uwierzytelniania spełnić wymogi regulacyjne dla sektorów opieki zdrowotnej, finansów, administracji rządowej, organów ścigania i innych
  - Jak uruchomić Advanced Authentication w postaci kontenerów Docker w celu ułatwienia wdrożenia systemu w różnych środowiskach (w tym chmury publiczne, prywatne i hybrydowe).
Discover our innovative solutions
From mainframe to mobile, we have the portfolio depth and breadth to cover challenges across DevOps, Hybrid IT, Security & Risk, and Predictive Analytics.

Tune into one of our upcoming webinars delivered in your language to gain insights into business solutions involving the most complex technology problems for customers through the delivery of world-class, enterprise-scale solutions.

Each webinar is recorded and archived so you can view concepts, topics and discussions covered during the session at a later date.

Gain valuable insights! Register now.

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: Najlepsze praktyki i narzędzia migracji do chmury
 • Live at: Oct 18 2018 8:00 am
 • Presented by: Dariusz Leonarski, Rafał Kruschewski
 • From:
Your email has been sent.
or close