Najlepsze praktyki zarządzania uprzywilejowanym dostępem

Presented by

Tomasz Surmacz, Łukasz Widawski

About this talk

Podczas spotkania poruszymy kwestie kluczowe dla projektów wdrażania PAM w swojej organizacji: - Jak wprowadzić w dziale IT kontrolę w zakresie uprzywilejowanego dostępu, by nie utrudniać życia administratorom? - Jak wdrażać metody uwierzytelniania dla użytkowników uprzywilejowanych oparte na dwóch lub większej liczbie czynników (MFA)? Następnie przejdziemy do kolejnych kroków i wskazówek dla Privileged Access Management odnośnie: - stopniowego zwiększania kontroli, - minimalizowania liczby kont, zasięgu dostępu oraz zakresów wymaganych uprawnień, - monitorowania i uzgadniania wszystkich uprzywilejowanych działań, - audytu i sprawowania ciągłego nadzoru nad zarządzaniem uprzywilejowanym dostępem. Dopełnieniem webinaru będzie pokaz praktycznej realizacji wybranych praktyk za pomocą systemu Privileged Account Manager firmy Micro Focus. Całość spotkania zajmie godzinę, dodatkowy kwadrans przeznaczamy na Q&A.
Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (133)
Subscribers (2805)
Micro Focus is now part of OpenText. From mainframe to mobile, we have the portfolio depth and breadth to cover challenges across DevOps, Hybrid IT, Security & Risk, and Predictive Analytics. Tune into one of our upcoming webinars delivered in your language to gain insights into business solutions involving the most complex technology problems for customers through the delivery of world-class, enterprise-scale solutions. Each webinar is recorded and archived so you can view concepts, topics and discussions covered during the session at a later date. Gain valuable insights! Register now.