Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Filr – простой удаленный доступ к файловому хранилищу с любого устройства

Обзор Micro Focus Filr, решения для организации доступа к файлам и каталогам: его назначение, преимущества и роль в информационных системах корпоративного уровня.

Filr – новый подход к организации файлового сервиса. Возможности решения: интеграция в существующую инфраструктуру, совместная работа пользователей, самоуправление пользователей. Множество способов организации доступа пользователей к файлам и каталогам. Совместная работа с документами Microsoft Office в браузере. Инструментарий управления решением и активностью пользователей. Выгоды для бизнеса от внедрения решения.
Recorded Feb 19 2020 49 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
Иван Левшин системный инженер Micro Focus CIS)
Presentation preview: Filr – простой удаленный доступ к файловому хранилищу с любого устройства

Network with like-minded attendees

 • [[ session.user.profile.displayName ]]
  Add a photo
  • [[ session.user.profile.displayName ]]
  • [[ session.user.profile.jobTitle ]]
  • [[ session.user.profile.companyName ]]
  • [[ userProfileTemplateHelper.getLocation(session.user.profile) ]]
 • [[ card.displayName ]]
  • [[ card.displayName ]]
  • [[ card.jobTitle ]]
  • [[ card.companyName ]]
  • [[ userProfileTemplateHelper.getLocation(card) ]]
 • Channel
 • Channel profile
 • Решение Micro Focus для управления скрытыми рисками - Privileged Account Manager Apr 15 2020 8:00 am UTC 60 mins
  Кирилл Степанов, системный инженер Micro Focus CIS
  Обзор Micro Focus Privileged Account Manager, решения для контроля действий привилегированных пользователей: его возможности, архитектура, преимущества и роль в информационных системах корпоративного уровня.

  Контроль действий привилегированных пользователей - важная часть системы управления рисками ИБ, связанными с действиями внутренних нарушителей. Подход Micro Focus к решению проблемы избыточного количества суперпользователей. Архитектура и возможности Privileged Account Manager. Поддерживаемые операционные системы, СУБД и приложения. Режимы работы и протоколы доступа при различных сценариях развертывания. Возможности мониторинга и аудита действий привилегированных пользователей. Выгоды для бизнеса от внедрения решения.
 • Zarządzanie serwerami i użytkownikami Linux z Active Directory i Group Policy Apr 7 2020 8:00 am UTC 75 mins
  Tomasz Surmacz, Łukasz Widawski
  Poznaj pierwsze na rynku rozwiązanie, które rozszerza zasady i możliwości zarządzania przez Active Directory i Group Policy na środowisko użytkowników i serwerów Linux wdrożone we własnym centrum danych (on-premise) i w chmurze!

  Na naszym webinarze zobaczysz, jak z pomocą Micro Focus AD Bridge 2.0 wykorzystać posiadaną już infrastrukturę Microsoft Active Directory oraz Group Policy dla Windows i rozszerzyć ją na środowisko Linux do uwierzytelniania, tworzenia kont użytkowników, zabezpieczenia konfiguracji serwerów Linux poprzez łatwe zdefiniowane zasad za pomocą graficznych narzędzi Group Policy.

  Linux w chmurze

  Linux to dominująca platforma systemowa w ramach wdrożeń w chmurze. Dlatego dla organizacji, które wchodzą w chmurowe rozwiązania, kluczowe znaczenie ma zastosowanie bardziej rygorystycznych polityk kontroli dostępu w odniesieniu do ich systemów Linux. Wiele firm stoi przed wyzwaniem zapewnienia dotychczasowych procesów zarządzania uwierzytelnianiem, konfigurowaniem i kontrolą polityk w odniesieniu do zasobów linuksowych w chmurze, takich jak maszyny wirtualne, serwery, aplikacje i usługi. Zasoby, którymi nie da się zarządzać w ogóle lub w wystarczającym stopniu, mogą stwarzać problemy w zakresie zgodności z przepisami i narazić organizację na ryzyko. Ponieważ zasoby w chmurze są szybko i łatwo dostarczane, nietrudno przeoczyć luki w zabezpieczeniach i wszelkie niespójności, które mogą być potem wykorzystane przez niepowołane osoby.

  Na webinarze dowiesz się, w jaki sposób z pomocą Micro Focus AD Bridge i standardowego mechanizmu konfiguracji Microsoft Group Policy możesz nie tylko przekazywać ustawienia do serwerów Linux, ale będziesz posiadał mechanizmy do raportowania i sprawdzania zgodności z wymuszanymi politykami bezpieczeństwa. W efekcie otrzymasz pełniejsze zabezpieczenie i zarządzanie środowiskiem maszyn z systemem Linux uruchomionych we własnej infrastrukturze IT oraz chmurze.
 • Шифрование и защита для всех ваших конечных точек Apr 7 2020 7:00 am UTC 45 mins
  Дмитрий Войтышин Архитектор программных решений Micro Focus Украина
  Micro Focus® ZENworks® Full Disk Encryption (ZFDE) защищает данные путем шифрования множества жестких дисков, подключенных к сети.
  После шифрования эти диски просты в управлении - блокировка данных происходит без привлечения ИТ-персонала.

  От шифрования до установки политик безопасности и решения общих проблем (таких как забытые пароли), управление через консоль ZENworks позволяет удаленно шифровать и управлять устройствами конечных точек.

  Интегрированная возможность инвентаризации и отчетности предоставляет каталог всех зашифрованных дисков на устройствах .

  С ZFDE можно выполнять:

  - Развернуть программное обеспечение для шифрования на устройствах одним нажатием кнопки - ИТ-специалистам не нужно физически присутствовать восзле устройствам для их шифрования.

  - Удаленные операции, единая веб-консоль и полный контроль над процессами шифрования.

  - Сбрасывать утерянные или забытые пароли на зашифрованные устройства - легко, быстро, удаленно - чтобы пользователи могли вернуться к работе в считанные минуты ... без необходимости передавать заблокированные устройства ИТ-отделу.

  - Управляйте зашифрованными устройствами с помощью только одной учетной записи пользователя, независимо от того, сколько устройств у каждого пользователя.

  - Мгновенное включение и выключение шифрования и даже списание устройств при необходимости.

  - Определите политики шифрования (что будет зашифровано, блокировка нарушителя и т. д.)

  - Проверять совместимость дисков до применения полного шифрования диска.
 • Mobilny i kontrolowany dostęp do plików, współdzielenie i wspólne edytowanie Recorded: Mar 31 2020 76 mins
  Tomasz Surmacz, Dariusz Leonarski
  Zapraszamy na polskojęzyczne webinarium o nowej wersji oprogramowania Micro Focus Filr. Dzięki niej pliki użytkowników przechowywane na desktopach, notebookach i smartfonach:
  - stają się dla nich dostępne z każdego miejsca,
  - są łatwe do ściśle kontrolowanego współdzielenia z innymi osobami,
  - (nowość!) mogą być wspólnie edytowane,
  - posiadają kopię bezpieczeństwa.

  Prezentowane możliwości są obecnie bardzo przydatne, gdy tak wiele osób musi pracować zdalnie pozostając w kontakcie z innymi pracownikami, partnerami biznesowymi czy klientami.

  Na webinarium zobaczysz integrację oprogramowania Micro Focus Filr z klientami pocztowymi jak MS Outlook i Micro Focus GroupWise. Dzięki niej można łatwiej przysłać pocztą e-mail pliki, zwłaszcza gdy są duże lub jest ich wiele, a przede wszystkim ma się zapewniony dostęp do zawsze aktualnej wersji plików, co pozwala uniknąć problemów z mnożeniem ich wersji. Zobaczysz też, jak dzięki integracji Filr ze smartfonami pliki z urządzeń mobilnych są automatycznie synchronizowane z serwerem Filr i tym samym zabezpieczane – bez korzystania z chmury publicznej, co nie zawsze jest dozwolone. Automatyczna synchronizacja plików użytkowników z serwerem Filr i tym samym posiadanie kopii bezpieczeństwa (backup) to kolejny argument, by zainteresować się naszym rozwiązaniem!
 • Преобразование ЦОД в облачных,виртуальных и физических средах с PlateSpinMigrate Recorded: Mar 18 2020 60 mins
  Кирилл Степанов, системный инженер Micro Focus CIS
  Обзор Micro Focus PlateSpin Migrate, универсального решения для P2V, V2V, P2C, V2C и С2С миграции: его возможности и преимущества.

  Возможности PlateSpin Migrate при различных сценариях миграции служб и приложений между физической, виртуальной и облачной средами (P2V, V2V, P2C, V2C, C2C и других). Поддержка различных операционных систем, гипервизоров и облачных платформ. Возможности планирования миграции и поиска оптимальной конфигурации целевой среды. Выгоды для бизнеса от внедрения решения.
 • Идентификация — основа безопасности. Решения Micro Foсus Recorded: Mar 11 2020 62 mins
  Дмитрий Войтышин Архитектор программных решений Micro Focus Украина
  Как взять под контроль управление идентификацией и доступом с помощью продуктов компании Micro Focus.

  Решения для:

  Управление индентификацией:
  • Предоставление доступа
  • Привилегированные пользователи
  • Самообслуживание
  • Регистрация через социальные сети
  • Унифицированная идентификация
  • Роли
  • Аналитика
  • Безопасность данных

  Упраления доступом:
  • Доступ с учётом риска
  • Единая точка входа
  • Привилегированные пользователи
  • Федерация
  • Многофакторная
  • Мобильность
  • Доступ из соцсетей
  • Аналитика
  • Безопасность данных

  Для анализа:
  • SIEM
  • Целостность файлов
  • Мониторинг привилегированных пользователей
  • Мониторинг конфигурации
  • Мониторинг изменений
  • Аналитика
  • Безопасность данных
 • Внедрение политики безопасности конфигураций в критически важных ИТ-средах Recorded: Mar 3 2020 53 mins
  Владимир Бондарчук Системный инженер Micro Focus Украина
  "Проверка соответствия требования с помощью автоматической оценки конфигурации критических систем.
  Находит и исправляет ошибки конфигурации, которые ведут к нарушению защиты и простоям

  Secure Configuration Manager помогает организациям достичь своих целей в области безопасности и соответствия, предоставляя:
  ■ Оценку уязвимости - выявляет недостатки хоста, сравнивая их с данными безопасности, предоставленными автоматизированной службой, и сообщает о частоте и местонахождении уязвимостей.

  ■ Отчет о правах пользователя - оценивает разрешения пользователя на доступ к важной информации, предоставляя ответы на ваши вопросы о том, кто имеет доступ к какому уровню критической информации.

  ■ Базовые и дельта-отчеты - сообщает об изменениях в конфигурации системы и пользователя, выделяет случаи, когда конфигурации отклоняются от политики, предоставляет информацию о безопасности, необходимую вашей команде для быстрого исправления плохих конфигураций.

  ■ Панель мониторинга безопасности и соответствия - быстро визуализируйте и сообщайте о соответствии конфигурации и статусе риска с помощью надежных параметров детализации и динамических отчетов.

  ■ Управление бизнес-исключениями - обеспечивает правильное понимание, управление и документирование риска от исключенных систем или проверок группами безопасности."
 • Filr – простой удаленный доступ к файловому хранилищу с любого устройства Recorded: Feb 19 2020 49 mins
  Иван Левшин системный инженер Micro Focus CIS)
  Обзор Micro Focus Filr, решения для организации доступа к файлам и каталогам: его назначение, преимущества и роль в информационных системах корпоративного уровня.

  Filr – новый подход к организации файлового сервиса. Возможности решения: интеграция в существующую инфраструктуру, совместная работа пользователей, самоуправление пользователей. Множество способов организации доступа пользователей к файлам и каталогам. Совместная работа с документами Microsoft Office в браузере. Инструментарий управления решением и активностью пользователей. Выгоды для бизнеса от внедрения решения.
 • Защита важных данных, снижение риска и управление изменениями Recorded: Feb 4 2020 28 mins
  Владимир Бондарчук Системный инженер Micro Focus Украина
  "Change Guardian позволяет заблаговременно выявлять и устранять нарушения безопасности благодаря обнаружению несанкционированных изменений в режиме реального времени и доступу к критически важным файлам, системам и приложениям.

  Change Guardian:
  Мониторинг привилегированных пользователей:
  Проверяет и контролирует деятельность привилегированных
  пользователи, чтобы уменьшить риск инсайдерских атак.

  Мониторинг изменений в реальном времени:
  Определяет и сообщает об изменениях в критически важных файлах, платформах и системах, чтобы помочь предотвратить нарушения и обеспечить соответствие политике.

  Интеллектуальное оповещение в реальном времени:
  Обеспечивает немедленную визуализацию несанкционированных изменений, которые могут привести к нарушению, обеспечивая возможность быстрого реагирования на угрозы.

  Change Guardian позволяет заблаговременно выявлять и устранять нарушения безопасности благодаря обнаружению несанкционированных изменений в реальном времени и доступу к критически важным файлам, системам и приложениям."
 • Jedno narzędzie do zarządzania wszystkimi urządzeniami użytkowników Recorded: Jan 30 2020 107 mins
  Tomasz Surmacz, Dariusz Leonarski
  Zapraszamy 30 stycznia 2020 r. o 10:00 na polskojęzyczne webinarium o zarządzaniu z jednej konsoli wszystkimi urządzeniami użytkowników – laptopami, desktopami i smartfonami – ich konfiguracją, bezpieczeństwem, szyfrowaniem danych, instalacją oprogramowania i poprawek. Pokażemy na nim, jak stosując tylko jedno oprogramowanie agenta na dowolnych urządzeniach końcowych można zarządzać z jednej internetowej konsoli administracyjnej setkami czy nawet tysiącami urządzeń, aplikacji i innych zasobów na urządzeniach użytkowników.

  Podczas spotkania zademonstrujemy możliwości ZENworks 2020, nowej wersji narzędzia Micro Focus do ujednolicenia operacji IT zarówno dla serwerów jak i urządzeń końcowych użytkowników. Zobaczysz jak stosować jedno rozwiązanie dla zarządzania heterogenicznym środowiskiem oraz dbania o bezpieczeństwo punktów końcowych i przechowywanych danych.
 • Решения для управления жизненным циклом IT-активов Recorded: Jan 29 2020 63 mins
  Иван Левшин системный инженер Micro Focus CIS)
  Обзор решений Micro Focus для управления IT-активами: их назначение, преимущества и роль в информационных системах корпоративного уровня.

  ZENworks Configuration Management: центральная часть («ядро») ZENworks, решение для управления конфигурациями рабочих станций, серверов и мобильных устройств.
  ZENworks Asset Management: управление IT-активами (лицензиями, контрактами на их поставку и прочими элементами).
  ZENworks Patch Management: управление обновлением ПО от множества вендоров. Весь процесс обновления ПО (от получения патча до окончания его установки) полностью управляем, все патчи, распространяемые через Patch Management, предварительно проверены в специальной лаборатории Micro Focus, что исключает вероятность возникновения сбоев в информационной системе вследствие установки обновления.
  ZENworks Endpoint Security Management - решение для контроля использования съемных носителей, портативных устройств, контроля безопасности устройств и шифрования для защиты данных.
  ZENworks Full Disk Encryption: помогает обеспечить максимальный уровень безопасности для данных, хранящихся на конечных устройствах Windows, за счет их шифрования. Вы выбираете: что, когда и где шифровать, процесс шифрования полностью управляем.
  ZENworks Service Desk: решение для автоматизации работы службы HelpDesk, в том числе за счет применения рекомендаций и методов ITIL.
  Desktop Containers: решение для управления «тонкими» приложениями. Вы можете создавать и распространять такие приложения в своем корпоративном окружении.
  ZENworks Reporting: отчетность в ZENworks. Вы можете создать собственную систему отчетов и получать необходимый объем информации о том, что, где и когда произошло в системе ZENworks. Решение предоставляет возможность создания автоматизированных интерактивных отчетов таким образом, что Вы можете получить огромный массив информации с помощью относительно небольшого набора шаблонов.
 • Почему вам необходимо использовать аутентификацию на основе рисков. Recorded: Jan 21 2020 48 mins
  Дмитрий Войтышин Архитектор программных решений Micro Focus Украина
  "Аутентификация на основе рисков помогает бизнесу и оптимизирует пользовательский опыт

  Адаптивная аутентификация - это способ использования двухфакторной аутентификации или многофакторной аутентификации. Это метод выбора правильных факторов аутентификации в зависимости от профиля риска пользователя и типичного поведения - для адаптации типа аутентификации к ситуации.

  Предприятиям также необходимо соблюдать баланс между безопасностью и удобством. Применяйте строгие политики учетных данных, чтобы вы могли уменьшить потенциальные нарушения в результате неправильной практики паролей. С помощью Self Service Password Reset пользователи могут подтвердить свою личность, используя множество настраиваемых методов проверки, включая двухфакторную аутентификацию.

  Почему вам нужна аутентификация на основе рисков

  Несанкционированный доступ к конфиденциальным данным представляет серьезную угрозу для предприятия, репутации и юридических рисков в случае раскрытия конфиденциальных данных. С учетом сегодняшнего развивающегося ландшафта традиционных технологий управления идентификацией и доступом уже не достаточно.

  Аутентификация на основе рисков как интеллектуальная аутентификация. Она интеллектуальна, поскольку использует поведение и действия пользователя, чтобы решить, нужен ли другой метод аутентификации для проверки личности пользователя. Эти характеристики включают в себя такие атрибуты, как местоположение пользователя, время доступа, известно ли устройство, а также тип актива, к которому осуществляется доступ, и т. Д. Все они предоставляют контекст, относящийся к определению риска запроса доступа."
 • Обзор Micro Focus Identity Manager Recorded: Dec 11 2019 63 mins
  Кирилл Степанов, Системный инженер Micro Focus CIS
  Обзор Micro Focus Identity Manager: назначение, архитектура, возможности и основные преимущества решения.

  Проблемы управления учетными записями и правами доступа пользователей в сложной ИТ-среде. Возможные пути их решения.
  Архитектура и принципы работы Micro Focus Identity Manager. Системные требования к ПО и аппаратуре.
  Драйверы IDM. Возможность взаимодействия с различными системами и приложениями.
  Автоматизированное управление учетными записями пользователей на основании политик и правил.
  Пользовательский интерфейс IDM. Управление паролями и самообслуживание пользователей.
  Возможности построения отчетов, аудита и интеграции с SEIM-системами.
  Рекомендованный сценарии развертывания IDM. Преимущества решения при различных вариантах его использования.
 • Расширенные возможности управления политиками файлами и системами. Recorded: Dec 10 2019 63 mins
  Дмитрий Войтышин Архитектор программных решений Micro Focus Украина
  Directory and Resource Administrator обеспечивает улучшенное администрирование каталогов Microsoft и сред обмена сообщениями.

  Администратор групповой политики(GPA) - это инструмент централизованного управления, который позволяет редактировать, тестировать, проверять и сравнивать изменения объекта групповой политики перед их внедрением в действующую среду. Это поможет вам безопасно внедрить и изменить объекты групповой политики Microsoft (GPO) в вашей среде Active Directory.

  AD Bridging for the Complex Hybrid Enterprise
  Extend the power of Active Directory to better manage and secure your Linux resources.

  AD Bridging для комплексного гибридного предприятия Расширяет возможности Active Directory, чтобы лучше управлять и защищать ресурсы Linux.


  ☰ ОБЗОР ТЕМ ВЕБИНАРА
  ● Обеспечение безопасного и эффективного администрирования ресурсов Microsoft
  ● Администрация Exchange & Office 365
  ● Примените гранулярный политик делегирования, чтобы уменьшить сложность и риск
  ● Внедрение автоматизации для облегчения ИТ-нагрузки и поддержки соответствия
  ● Автоматизация и безопасное делегирование прав
  ● Безопасная архитектура с полным прокси
  ● Управление задачами для бизнеса и вспомогательного персонала
  ● Изменения групповой политики документированы и могут быть отражены в отчете, что идеально подходит для прохождения аудита или подтверждения соответствия.
  ● Встроенные инструменты помогают анализировать, сравнивать, устранять неполадки и тестировать объекты групповой политики.

  AD Bridge:
  ● управление привилегиями
  ● гранулированноея делегирование
  ● групповая политика
  ● Управление сервером и пользователями
  ● Политика соблюдения
  ● Аудиторское покрытие"
 • Обзор решений Micro Focus в области информационной безопасности Recorded: Nov 27 2019 63 mins
  Кирилл Степанов, Системный инженер Micro Focus CIS
  Общий обзор решений Micro Focus в области информационной безопасности: их назначение, возможности и основные преимущества.

  Identity Manager (IDM): Обеспечивает контроль доступа к информационным ресурсам предприятия. IDM упрощает управление учетными записями пользователей в неоднородной ИТ-среде за счет автоматизации рутинных задач администрирования.
  Privileged Account Manager (PAM): Позволяет администраторам ИТ управлять системами, не зная паролей суперпользователей. Предоставляет им только те права, которые необходимы для работы.
  Access Manager: Обеспечивает однократную аутентификацию и централизованный контроль доступа к информационным ресурсам предприятия в облаке или сложной интранет-среде без использования специализированных решений.
  ZENworks Endpoint Security Management - решение для контроля использования съемных носителей, портативных устройств, контроля безопасности устройств и шифрования для защиты данных.
  ZENworks Full Disk Encryption: помогает обеспечить максимальный уровень безопасности для данных, хранящихся на конечных устройствах Windows, за счет их шифрования. Вы выбираете: что, когда и где шифровать, процесс шифрования полностью управляем.
 • Обзор инфраструктурных решений Micro Focus Recorded: Nov 13 2019 48 mins
  Иван Левшин, системный инженер Micro Focus CIS
  Инфраструктурные решения Micro Focus: их назначение, преимущества и роль в информационных системах корпоративного уровня.

  - Open Enterprise Server - надежная и защищенная платформа для организации корпоративной службы каталогов, управления файлами, печатью, сетью.
  - ZENworks Configuration Management - управление конфигурациями рабочих станций, серверов и мобильных устройств.
  - ZENworks Endpoint Security Management - решение для контроля использования съемных носителей, портативных устройств, контроля безопасности устройств и шифрования для защиты данных.
  - GroupWise - надежный и высокопроизводительный почтовый сервер. Обеспечивает высочайшую безопасность данных в корпоративном хранилище.
  - Filr – безопасное и удобное решение для организации удаленного доступа ко всем файлам и папкам в корпоративной файловой инфраструктуре с любого устройства.
  - iPrint - решения для организации корпоративной системы печати.
  - Vibe - решение для эффективного взаимодействия сотрудников в рамках рабочих групп. Позволяет объединить людей, проекты и процессы в рамках единой, удобной для пользователей и безопасной платформы.
 • ЦОД Управление преобразованием в в облачных, виртуальных и физических средах ◉ Recorded: Nov 12 2019 40 mins
  Владимир Бондарчук Системный инженер Micro Focus Украина
  Преобразование и миграция в облачных, виртуальных и физических средах. Миграция платформ P2V, V2C, *2*.

  Аварийное восстановление, использующее виртуальную инфраструктуру для защиты серверов (Disaster Recovery).

  ☰ ОБЗОР ТЕМ ВЕБИНАРА
  ● Семейство продуктов PlateSpin для планироваяни миграциия и востановления.
  ● Миграция virtual 2 physical.
  ● Процесс миграции с инкрементальной репликацией
  ● Автоматизация при миграции
  ● Миграция приложений “как-есть” на Physical, Virtual или Cloud Platforms
  ● Зеркалирование программного обеспечения без аппаратной избыточности
  ● File-based и Block-based репликации
  ● Расчет для эффективного востановления с Доступностью 99,9% и средним RTO/RPO 15-60мин.

  ◉ LIVE-DEMO / ДЕМОНСТРАЦИЯ :
  - Настройка и запуск процесса миграция
  - Настройка DR
 • Интегрированный подход к управлению идентификацией и доступом. Micro Focus IAM. Recorded: Oct 4 2019 61 mins
  Дмитрий Войтышин Архитектор программных решений Micro Focus Украина
  УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ И ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ
  Интегрированный подход к управлению идентификацией и доступом

  Управление и администрирование идентификационными данными

  Identity Manager
  Дает в распоряжение вашего предприятия интеллектуальную систему управления идентификацией

  eDirectory
  LDAP каталог с расширенными возможностями.

  Identity Governance
  Обеспечивает автоматизированный контроль доступа пользователей и повторную сертификацию для поддержания соответствия стандартам


  Управление доступом
  Access Manager
  Предоставляет единый вход в облачные приложения для предприятий и объединенных организаций

  Advanced Authentication
  Откажитесь от устаревших способов обеспечения безопасности с использованием имени пользователя и пароля и надежно защитите данные и приложения

  Self Service Password Reset
  Позволяет пользователям сбрасывать свой пароль без обращения в службу ИТ

  Защищенный вход
  Упрощает процесс аутентификации для корпоративных приложений за счет единого интерфейса входа

  NetIQ Secure API Manager
  Защита и управления вашими APIs.


  Управление привилегиями

  Privileged Account Manager (PAM)
  Позволяет ИТ-администраторам работать с системами, не подвергая риску учетные данные

  Directory & Resource Administrator
  Предоставляет права администратора и ограничивает возможность просмотра каталогов для конкретных пользователей

  Group Policy Administrator
  Позволяет изменять, тестировать и просматривать изменения в объекте групповой политики перед реализацией

  Exchange Administrator
  Обеспечивает администрирование Exchange, которое ограничивает привилегии для определенных пользователей

  Change Guardian
  Защита важных данных, снижение риска и управление изменениями с помощью Change Guardian

  AD Bridge
  Мост между Active Directory и Linux рескрсами.
 • Управление идентификацией и доступом - объединение бизнеса и ИТ Recorded: Sep 20 2019 61 mins
  Дмитрий Войтышин Архитектор программных решений Micro Focus Украина
  Управление учетными записями — основа ИТ безопасности на предприятии.

  Преимущества внедрения системы управления учетными записями (IdM).
  Какие вопросы безопасности можно решить с помощью Micro Focus IdM?

  Архитектура системы IdM взаимодействие с наземными и облачными сервисами.
  Обзор коннекторов(драйверов) к целевым системам.

  Программный уровень кастомизации и взаимодействия (SOAP, API).

  Сервисы для пользователей:
  портал самообслуживания
  корпоративный справочник
  востановление паролей
  многофакторная аутентификация в операционных системах Windows, Linux/Unix, OSX

  Сервисы управления и использования учетных записей:
  Self Service Password Reset (SSPR)
  Privilage Account Management (PAM)
  Двух-Мультифакторная аутентификация (2FA/MFA)
  Интеграция ученых записей Windows Linux окружения
  Единые политики управления для Windows Linux программных сред
 • Привилегированные пользователи: управление скрытым риском PAM Micro Focus Recorded: Sep 6 2019 77 mins
  Дмитрий Войтышин Архитектор программных решений Micro Focus Украина
  Micro Focus Privileged Account Manager
  Как управлять внутренним риском, тщательно контролируя и отслеживая действия привилегированных пользователей, таких как суперпользователи и администраторы.

  Privileged Account Manager оранизует работу инженеров с удаленными системами
  без предоставления паролей administrator и root
  под учетными записями сотрудников
  котролирует действия и ведет запись сеансов

  На вебинаре вы узнаете как с помощью Micro Focus PAM реализовать:


  Безопасный привилегированный доступ к конфиденциальным ресурсам с расширенными элементами управления аутентификацией (2FAMFA)

  Единый вход на серверы Linux и UNIX авторизованных пользователей без ввода дополнительных учетных данных или сложных команд.

  Пользователи могут выполнять только административные задачи, которые соответствуют их должности или роли. Избавиться от использование “глобальныйх” паролей т.к. P@$$W0Rd

  Управление паролями общих учетных записей (SAPM).

  PAM поддерживает базы данных, приложения и системы как в физической, так и в виртуальной среде (например, VMware ESXi).

  Управление сеансами пользователей на основе риска: сразу определяет потенциальные угрозы по мере их ввода и с автоматическим прекращение сеанса или отзывом доступа.
Discover our innovative solutions
From mainframe to mobile, we have the portfolio depth and breadth to cover challenges across DevOps, Hybrid IT, Security & Risk, and Predictive Analytics.

Tune into one of our upcoming webinars delivered in your language to gain insights into business solutions involving the most complex technology problems for customers through the delivery of world-class, enterprise-scale solutions.

Each webinar is recorded and archived so you can view concepts, topics and discussions covered during the session at a later date.

Gain valuable insights! Register now.

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: Filr – простой удаленный доступ к файловому хранилищу с любого устройства
 • Live at: Feb 19 2020 8:00 am
 • Presented by: Иван Левшин системный инженер Micro Focus CIS)
 • From:
Your email has been sent.
or close