Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Mobilny i kontrolowany dostęp do plików, współdzielenie i wspólne edytowanie

Zapraszamy na polskojęzyczne webinarium o nowej wersji oprogramowania Micro Focus Filr. Dzięki niej pliki użytkowników przechowywane na desktopach, notebookach i smartfonach:
- stają się dla nich dostępne z każdego miejsca,
- są łatwe do ściśle kontrolowanego współdzielenia z innymi osobami,
- (nowość!) mogą być wspólnie edytowane,
- posiadają kopię bezpieczeństwa.

Prezentowane możliwości są obecnie bardzo przydatne, gdy tak wiele osób musi pracować zdalnie pozostając w kontakcie z innymi pracownikami, partnerami biznesowymi czy klientami.

Na webinarium zobaczysz integrację oprogramowania Micro Focus Filr z klientami pocztowymi jak MS Outlook i Micro Focus GroupWise. Dzięki niej można łatwiej przysłać pocztą e-mail pliki, zwłaszcza gdy są duże lub jest ich wiele, a przede wszystkim ma się zapewniony dostęp do zawsze aktualnej wersji plików, co pozwala uniknąć problemów z mnożeniem ich wersji. Zobaczysz też, jak dzięki integracji Filr ze smartfonami pliki z urządzeń mobilnych są automatycznie synchronizowane z serwerem Filr i tym samym zabezpieczane – bez korzystania z chmury publicznej, co nie zawsze jest dozwolone. Automatyczna synchronizacja plików użytkowników z serwerem Filr i tym samym posiadanie kopii bezpieczeństwa (backup) to kolejny argument, by zainteresować się naszym rozwiązaniem!
Recorded Mar 31 2020 76 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
Tomasz Surmacz, Dariusz Leonarski
Presentation preview: Mobilny i kontrolowany dostęp do plików, współdzielenie i wspólne edytowanie

Network with like-minded attendees

 • [[ session.user.profile.displayName ]]
  Add a photo
  • [[ session.user.profile.displayName ]]
  • [[ session.user.profile.jobTitle ]]
  • [[ session.user.profile.companyName ]]
  • [[ userProfileTemplateHelper.getLocation(session.user.profile) ]]
 • [[ card.displayName ]]
  • [[ card.displayName ]]
  • [[ card.jobTitle ]]
  • [[ card.companyName ]]
  • [[ userProfileTemplateHelper.getLocation(card) ]]
 • Channel
 • Channel profile
 • Многофакторная аутентификация пользователей с помощью Advanced Authentication Oct 21 2020 8:00 am UTC 60 mins
  Кирилл Степанов, Системный инженер Micro Focus CIS
  Обзор Micro Focus Advanced Authentication, простого и гибкого решения для многофакторной аутентификации пользователей: его возможности, архитектура и сценарии использования.

  Мы расскажем об универсальном решении компании Micro Focus для многофакторной аутентификации пользователей различными способами. Рассмотрим архитектуру, возможности Advanced Authentication, поддерживаемые методы аутентификации - смарт-карты, биометрия, FIDO U2F, одноразовые пароли, SMS и другие. Расскажем о поддерживаемых платформах и приложениях, возможностях мониторинга и аудита. Обсудим преимущества для бизнеса при использовании различных методов аутентификации.
 • iPrint - основа высокоэффективной корпоративной системы печати. Sep 16 2020 8:00 am UTC 60 mins
  Иван Левшин, Системный инженер Micro Focus CIS
  Обзор Micro Focus Enterprise iPrint: его назначение, преимущества и роль в информационных системах корпоративного уровня.

  iPrint - основа высокоэффективной корпоративной системы печати. Пользователи могут печатать с любого устройства, включая мобильные устройства. «Отложенная печать» позволяет сформировать пул заданий печати и затем отправить весь пул на печать. Администрирование системы печати облегчается за счет широкого применения средств автоматизации конфигурирования рабочий станций, встроенных средств обеспечения безопасности (в том числе поддерживается строгая аутентификация), обеспечивается балансировка нагрузки на принтеры в пуле и др.
 • Обзор инфраструктурных решений Micro Focus Aug 19 2020 8:00 am UTC 60 mins
  Иван Левшин, Системный инженер Micro Focus CIS
  Общий обзор инфраструктурных решений Micro Focus: их назначение, преимущества и роль в информационных системах корпоративного уровня.

  Open Enterprise Server - надежная и защищенная платформа для организации корпоративной службы каталогов, управления файлами, печатью, сетью.
  ZENworks Configuration Management - управление конфигурациями рабочих станций, серверов и мобильных устройств.
  ZENworks Endpoint Security Management - решение для контроля использования съемных носителей, портативных устройств, контроля безопасности устройств и шифрования для защиты данных.
  GroupWise - надежный и высокопроизводительный почтовый сервер. Обеспечивает высочайшую безопасность данных в корпоративном хранилище.
  Filr – безопасное и удобное решение для организации удаленного доступа ко всем файлам и папкам в корпоративной файловой инфраструктуре с любого устройства.
  iPrint - решения для организации корпоративной системы печати.
  Vibe - решение для эффективного взаимодействия сотрудников в рамках рабочих групп. Позволяет объединить людей, проекты и процессы в рамках единой, удобной для пользователей и безопасной платформы.
 • Управление учетными записями и правами доступа пользователей в сложной ИТ-среде Jul 15 2020 8:00 am UTC 60 mins
  Кирилл Степанов, Системный инженер Micro Focus CIS
  Обзор Micro Focus Identity Manager: назначение, архитектура, возможности и основные преимущества решения.

  Проблемы управления учетными записями и правами доступа пользователей в сложной ИТ-среде. Возможные пути их решения.
  Архитектура и принципы работы Micro Focus Identity Manager. Системные требования к ПО и аппаратуре.
  Драйверы IDM. Возможность взаимодействия с различными системами и приложениями.
  Автоматизированное управление учетными записями пользователей на основании политик и правил.
  Пользовательский интерфейс IDM. Управление паролями и самообслуживание пользователей.
  Возможности построения отчетов, аудита и интеграции с SEIM-системами.
  Рекомендованный сценарии развертывания IDM. Преимущества решения при различных вариантах его использования.
 • Управление привелегиями доступа на 360. Обнаружение Контроль Слежение Jul 14 2020 7:00 am UTC 45 mins
  Дмитрий Войтышин Архитектор программных решений Micro Focus Украина
  Анализ большого количества привилегированных учетных записей в сложных гибридных средах может быть непростой задачей. Privileged Account Manager позволяет выявлять учетные записи с более высокими правами доступа в масштабе всей корпоративной системы и их взаимосвязи с другими объектами, предоставляя полезную информацию для упрощения прав доступа, их реализации и управления ими.
 • Управление доступом к интернет-ресурсам предприятия с помощью Access Manager Jun 17 2020 8:00 am UTC 60 mins
  Кирилл Степанов, Системный инженер Micro Focus CIS
  Обзор Micro Focus Access Manager, решения для контроля доступа к веб-сайтам и приложениям: его возможности, архитектура и сценарии использования.

  Мы расскажем о подходе компании Micro Focus к защите веб-приложений и контролю доступа к ним. Рассмотрим архитектуру и возможности Access Manager. Расскажем об однократной аутентификации при работе с веб-приложениями, возможностях федеративной аутентификации с использованием SAML, WS-Federation, WS-Trust, OAuth and OpenID при различных сценариях развертывания. Рассмотрим возможности мониторинга и аудита действий привилегированных пользователей. Обсудим выгоды для бизнеса от внедрения решения.
 • Robotic Process Automation - Let the experience work for you Jun 16 2020 7:00 am UTC 60 mins
  Yuval Raiz, Micro Focus Presales, Israel
  Who, What, Why, When, Where? These are five questions that students learn to ask in school or when first learning a language.
  During this webinar, Micro Focus presales specialist Yuval Raiz will answer these five questions as they relate to Remote Process Automation (RPA). What is the context? Why should you implement it? When is the best time to use it? Where does it come from? Who is already using it?
  We will also present use cases of how customers are using Micro Focus RPA to streamline their business and show you how it works with a live demo.
  So, How do you register? And How much does it cost? The webinar is free and you can register using the attached link.

  Agenda:
  •A short introduction to the RPA world
  •A look at some customer use cases
  •A live demo
  •Q & A
  English content
 • Полный жизненный цикл учетной записи. Администрирование и Управление. Jun 9 2020 7:00 am UTC 45 mins
  Владимир Бондарчук Системный инженер Micro Focus Украина
  Линейка IAM (Identity and Access Management) от Micro Focus включает в себя продукты по автоматизации:
  - полного жизненного цикла учетных записей (Identity Governance and Administration);
  - управления доступом к приложениям и ресурсам (Access Management);
  - работы с привилегированными пользователями (Privilege Access Management).
 • Przykłady wieloskładnikowego uwierzytelniania w środowisku Linux Jun 4 2020 8:00 am UTC 75 mins
  Tomasz Surmacz, Dariusz Leonarski
  W trakcie spotkania zaprezentujemy konkretne przykłady wykorzystania kompleksowego narzędzia do wieloskładnikowego i zaawansowanego uwierzytelniania w systemach informatycznych. Na tym pokazie koncentrujemy się na użytkownikach systemów Linux (użytkowników systemów Windows zapraszamy na oddzielną sesję: https://tiny.pl/7tfv8). Zobaczysz wykorzystanie mechanizmów zaawansowanego uwierzytelnienia w przypadku logowania do:
  - systemy operacyjny SUSE Linux
  - przykładowa aplikacja WWW na platformie Apache/Nginx
  - VPN (OpenVPN, Cisco VPN Client)
  - Inne (korzystanie z Micro Focus Privileged Account Manager i Micro Focus Filr)

  Pokażemy na żywo metody uwierzytelniania z wykorzystaniem:
  - LDAP (hasło LDAP)
  - Kody jednokrotne (email, SMS, smartfon)
  - U2F (Yubikey 5)
  - RADIUS
  - Oauth2

  Zademonstrujemy również analizę ryzyka związanego z uwierzytelnianiem. Wskażemy, w jakich okolicznościach ryzyko można uznać za bardziej lub mniej wysokie i na tej podstawie zastosować odpowiednie metody uwierzytelniania.

  Na webinar zapraszają firmy SUSE i Micro Focus.
 • Przykłady wieloskładnikowego uwierzytelniania w środowisku Windows May 28 2020 8:00 am UTC 75 mins
  Tomasz Surmacz, Dariusz Leonarski
  W trakcie spotkania zaprezentujemy konkretne przykłady wykorzystania kompleksowego narzędzia do wieloskładnikowego i zaawansowanego uwierzytelniania w systemach informatycznych. Na tym pokazie koncentrujemy się na użytkownikach systemów Windows (użytkowników systemów Linux zapraszamy na oddzielną sesję: https://tiny.pl/7tfv2). Zobaczysz wykorzystanie mechanizmów zaawansowanego uwierzytelnienia w przypadku logowania do:
  - system operacyjny Windows
  - Office 365
  - przykładowa aplikacja WWW na platformie IIS
  - VPN (OpenVPN, Cisco VPN Client)
  - SSO w środowisku Windows (aplikacje Windows)
  - RDP (klient webowy)
  - Inne (korzystanie z Micro Focus Privileged Account Manager i Micro Focus Filr)

  Pokażemy na żywo metody uwierzytelniania z wykorzystaniem:
  - LDAP (hasło LDAP)
  - Kody jednokrotne (email, SMS, smartfon)
  - U2F (Yubikey 5)
  - RADIUS
  - Oauth2

  Zademonstrujemy również analizę ryzyka związanego z uwierzytelnianiem. Wskażemy, w jakich okolicznościach ryzyko można uznać za bardziej lub mniej wysokie i na tej podstawie zastosować odpowiednie metody uwierzytelniania.
 • Комплексное решение для коллективной работы и корпоративных коммуникаций May 27 2020 8:00 am UTC 60 mins
  Иван Левшин, Системный инженер Micro Focus CIS
  Обзор Micro Focus Enterprise Messaging, решения для организации коллективной работы: его назначение, преимущества и роль в информационных системах корпоративного уровня.

  Enterprise Messaging – единая платформа для взаимодействия в рабочих группах: электронная почта, мгновенные сообщения, чат. Ваши пользователи могут использовать ту службу, которая удобнее для них в каждый момент времени, а также с любого устройства, которое удобнее использовать в настоящее время, что самым серьезным образом влияет на продуктивность и эффективность их деятельности. Администраторы системы сохраняют полный контроль над информационным обменом, безопасность не приносится в жертву: платформа предлагает решения для реализации службы «антиспам», есть система перлюстрации переписки пользователей. Enterprise Messaging обладает также средствами обеспечения отказоустойчивости и восстановления после сбоев.
  Enterprise Messaging: выгодное решение для бизнеса!
 • Micro Focus Virtual Host Connectivity Breakfast May 26 2020 8:00 am UTC 90 mins
  Gur Nedivi, Sales Director at Micro Focus and Seph Robbertse, Senior Presales Solutions Architect, at Micro Focus
  Virtual Host Connectivity breakfast is a 90-minute virtual event.

  Experts will share with you how to innovate in Modernization and retain and transform your business in a successful way. You will have the chance to learn about how to get new value from your IT investments and how to overcome the three modernization challenges.

  Audience:
  •Development Directors
  •CIO​s
  •Application Developers
  •Architects
 • Micro Focus RPA. Let the experience work for you. Recorded: May 19 2020 50 mins
  Yuval Raiz, Micro Focus Presales, Israel
  Who, What, Why, When, Where? These are five questions that students learn to ask in school or when first learning a language.
  During this webinar, Micro Focus presales specialist Yuval Raiz will answer these five questions as they relate to Remote Process Automation (RPA). What is the context? Why should you implement it? When is the best time to use it? Where does it come from? Who is already using it?
  We will also present use cases of how customers are using Micro Focus RPA to streamline their business and show you how it works with a live demo.
  So, How do you register? And How much does it cost? The webinar is free and you can register using the attached link.

  Agenda:
  •A short introduction to the RPA world
  •A look at some customer use cases
  •A live demo
  •Q & A
  Hebrew content
 • Решение Micro Focus для управления скрытыми рисками - Privileged Account Manager Recorded: Apr 15 2020 63 mins
  Кирилл Степанов, системный инженер Micro Focus CIS
  Обзор Micro Focus Privileged Account Manager, решения для контроля действий привилегированных пользователей: его возможности, архитектура, преимущества и роль в информационных системах корпоративного уровня.

  Контроль действий привилегированных пользователей - важная часть системы управления рисками ИБ, связанными с действиями внутренних нарушителей. Подход Micro Focus к решению проблемы избыточного количества суперпользователей. Архитектура и возможности Privileged Account Manager. Поддерживаемые операционные системы, СУБД и приложения. Режимы работы и протоколы доступа при различных сценариях развертывания. Возможности мониторинга и аудита действий привилегированных пользователей. Выгоды для бизнеса от внедрения решения.
 • Zarządzanie serwerami i użytkownikami Linux z Active Directory i Group Policy Recorded: Apr 7 2020 40 mins
  Tomasz Surmacz, Łukasz Widawski
  Poznaj pierwsze na rynku rozwiązanie, które rozszerza zasady i możliwości zarządzania przez Active Directory i Group Policy na środowisko użytkowników i serwerów Linux wdrożone we własnym centrum danych (on-premise) i w chmurze!

  Na naszym webinarze zobaczysz, jak z pomocą Micro Focus AD Bridge 2.0 wykorzystać posiadaną już infrastrukturę Microsoft Active Directory oraz Group Policy dla Windows i rozszerzyć ją na środowisko Linux do uwierzytelniania, tworzenia kont użytkowników, zabezpieczenia konfiguracji serwerów Linux poprzez łatwe zdefiniowane zasad za pomocą graficznych narzędzi Group Policy.

  Linux w chmurze

  Linux to dominująca platforma systemowa w ramach wdrożeń w chmurze. Dlatego dla organizacji, które wchodzą w chmurowe rozwiązania, kluczowe znaczenie ma zastosowanie bardziej rygorystycznych polityk kontroli dostępu w odniesieniu do ich systemów Linux. Wiele firm stoi przed wyzwaniem zapewnienia dotychczasowych procesów zarządzania uwierzytelnianiem, konfigurowaniem i kontrolą polityk w odniesieniu do zasobów linuksowych w chmurze, takich jak maszyny wirtualne, serwery, aplikacje i usługi. Zasoby, którymi nie da się zarządzać w ogóle lub w wystarczającym stopniu, mogą stwarzać problemy w zakresie zgodności z przepisami i narazić organizację na ryzyko. Ponieważ zasoby w chmurze są szybko i łatwo dostarczane, nietrudno przeoczyć luki w zabezpieczeniach i wszelkie niespójności, które mogą być potem wykorzystane przez niepowołane osoby.

  Na webinarze dowiesz się, w jaki sposób z pomocą Micro Focus AD Bridge i standardowego mechanizmu konfiguracji Microsoft Group Policy możesz nie tylko przekazywać ustawienia do serwerów Linux, ale będziesz posiadał mechanizmy do raportowania i sprawdzania zgodności z wymuszanymi politykami bezpieczeństwa. W efekcie otrzymasz pełniejsze zabezpieczenie i zarządzanie środowiskiem maszyn z systemem Linux uruchomionych we własnej infrastrukturze IT oraz chmurze.
 • Шифрование и защита для всех ваших конечных точек Recorded: Apr 7 2020 49 mins
  Дмитрий Войтышин Архитектор программных решений Micro Focus Украина
  Micro Focus® ZENworks® Full Disk Encryption (ZFDE) защищает данные путем шифрования множества жестких дисков, подключенных к сети.
  После шифрования эти диски просты в управлении - блокировка данных происходит без привлечения ИТ-персонала.

  От шифрования до установки политик безопасности и решения общих проблем (таких как забытые пароли), управление через консоль ZENworks позволяет удаленно шифровать и управлять устройствами конечных точек.

  Интегрированная возможность инвентаризации и отчетности предоставляет каталог всех зашифрованных дисков на устройствах .

  С ZFDE можно выполнять:

  - Развернуть программное обеспечение для шифрования на устройствах одним нажатием кнопки - ИТ-специалистам не нужно физически присутствовать восзле устройствам для их шифрования.

  - Удаленные операции, единая веб-консоль и полный контроль над процессами шифрования.

  - Сбрасывать утерянные или забытые пароли на зашифрованные устройства - легко, быстро, удаленно - чтобы пользователи могли вернуться к работе в считанные минуты ... без необходимости передавать заблокированные устройства ИТ-отделу.

  - Управляйте зашифрованными устройствами с помощью только одной учетной записи пользователя, независимо от того, сколько устройств у каждого пользователя.

  - Мгновенное включение и выключение шифрования и даже списание устройств при необходимости.

  - Определите политики шифрования (что будет зашифровано, блокировка нарушителя и т. д.)

  - Проверять совместимость дисков до применения полного шифрования диска.
 • Mobilny i kontrolowany dostęp do plików, współdzielenie i wspólne edytowanie Recorded: Mar 31 2020 76 mins
  Tomasz Surmacz, Dariusz Leonarski
  Zapraszamy na polskojęzyczne webinarium o nowej wersji oprogramowania Micro Focus Filr. Dzięki niej pliki użytkowników przechowywane na desktopach, notebookach i smartfonach:
  - stają się dla nich dostępne z każdego miejsca,
  - są łatwe do ściśle kontrolowanego współdzielenia z innymi osobami,
  - (nowość!) mogą być wspólnie edytowane,
  - posiadają kopię bezpieczeństwa.

  Prezentowane możliwości są obecnie bardzo przydatne, gdy tak wiele osób musi pracować zdalnie pozostając w kontakcie z innymi pracownikami, partnerami biznesowymi czy klientami.

  Na webinarium zobaczysz integrację oprogramowania Micro Focus Filr z klientami pocztowymi jak MS Outlook i Micro Focus GroupWise. Dzięki niej można łatwiej przysłać pocztą e-mail pliki, zwłaszcza gdy są duże lub jest ich wiele, a przede wszystkim ma się zapewniony dostęp do zawsze aktualnej wersji plików, co pozwala uniknąć problemów z mnożeniem ich wersji. Zobaczysz też, jak dzięki integracji Filr ze smartfonami pliki z urządzeń mobilnych są automatycznie synchronizowane z serwerem Filr i tym samym zabezpieczane – bez korzystania z chmury publicznej, co nie zawsze jest dozwolone. Automatyczna synchronizacja plików użytkowników z serwerem Filr i tym samym posiadanie kopii bezpieczeństwa (backup) to kolejny argument, by zainteresować się naszym rozwiązaniem!
 • Преобразование ЦОД в облачных,виртуальных и физических средах с PlateSpinMigrate Recorded: Mar 18 2020 60 mins
  Кирилл Степанов, системный инженер Micro Focus CIS
  Обзор Micro Focus PlateSpin Migrate, универсального решения для P2V, V2V, P2C, V2C и С2С миграции: его возможности и преимущества.

  Возможности PlateSpin Migrate при различных сценариях миграции служб и приложений между физической, виртуальной и облачной средами (P2V, V2V, P2C, V2C, C2C и других). Поддержка различных операционных систем, гипервизоров и облачных платформ. Возможности планирования миграции и поиска оптимальной конфигурации целевой среды. Выгоды для бизнеса от внедрения решения.
 • Идентификация — основа безопасности. Решения Micro Foсus Recorded: Mar 11 2020 62 mins
  Дмитрий Войтышин Архитектор программных решений Micro Focus Украина
  Как взять под контроль управление идентификацией и доступом с помощью продуктов компании Micro Focus.

  Решения для:

  Управление индентификацией:
  • Предоставление доступа
  • Привилегированные пользователи
  • Самообслуживание
  • Регистрация через социальные сети
  • Унифицированная идентификация
  • Роли
  • Аналитика
  • Безопасность данных

  Упраления доступом:
  • Доступ с учётом риска
  • Единая точка входа
  • Привилегированные пользователи
  • Федерация
  • Многофакторная
  • Мобильность
  • Доступ из соцсетей
  • Аналитика
  • Безопасность данных

  Для анализа:
  • SIEM
  • Целостность файлов
  • Мониторинг привилегированных пользователей
  • Мониторинг конфигурации
  • Мониторинг изменений
  • Аналитика
  • Безопасность данных
 • Внедрение политики безопасности конфигураций в критически важных ИТ-средах Recorded: Mar 3 2020 53 mins
  Владимир Бондарчук Системный инженер Micro Focus Украина
  "Проверка соответствия требования с помощью автоматической оценки конфигурации критических систем.
  Находит и исправляет ошибки конфигурации, которые ведут к нарушению защиты и простоям

  Secure Configuration Manager помогает организациям достичь своих целей в области безопасности и соответствия, предоставляя:
  ■ Оценку уязвимости - выявляет недостатки хоста, сравнивая их с данными безопасности, предоставленными автоматизированной службой, и сообщает о частоте и местонахождении уязвимостей.

  ■ Отчет о правах пользователя - оценивает разрешения пользователя на доступ к важной информации, предоставляя ответы на ваши вопросы о том, кто имеет доступ к какому уровню критической информации.

  ■ Базовые и дельта-отчеты - сообщает об изменениях в конфигурации системы и пользователя, выделяет случаи, когда конфигурации отклоняются от политики, предоставляет информацию о безопасности, необходимую вашей команде для быстрого исправления плохих конфигураций.

  ■ Панель мониторинга безопасности и соответствия - быстро визуализируйте и сообщайте о соответствии конфигурации и статусе риска с помощью надежных параметров детализации и динамических отчетов.

  ■ Управление бизнес-исключениями - обеспечивает правильное понимание, управление и документирование риска от исключенных систем или проверок группами безопасности."
Discover our innovative solutions
From mainframe to mobile, we have the portfolio depth and breadth to cover challenges across DevOps, Hybrid IT, Security & Risk, and Predictive Analytics.

Tune into one of our upcoming webinars delivered in your language to gain insights into business solutions involving the most complex technology problems for customers through the delivery of world-class, enterprise-scale solutions.

Each webinar is recorded and archived so you can view concepts, topics and discussions covered during the session at a later date.

Gain valuable insights! Register now.

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: Mobilny i kontrolowany dostęp do plików, współdzielenie i wspólne edytowanie
 • Live at: Mar 31 2020 8:00 am
 • Presented by: Tomasz Surmacz, Dariusz Leonarski
 • From:
Your email has been sent.
or close