Zarządzanie serwerami i użytkownikami Linux z Active Directory i Group Policy

Presented by

Tomasz Surmacz, Łukasz Widawski

About this talk

Poznaj pierwsze na rynku rozwiązanie, które rozszerza zasady i możliwości zarządzania przez Active Directory i Group Policy na środowisko użytkowników i serwerów Linux wdrożone we własnym centrum danych (on-premise) i w chmurze! Na naszym webinarze zobaczysz, jak z pomocą Micro Focus AD Bridge 2.0 wykorzystać posiadaną już infrastrukturę Microsoft Active Directory oraz Group Policy dla Windows i rozszerzyć ją na środowisko Linux do uwierzytelniania, tworzenia kont użytkowników, zabezpieczenia konfiguracji serwerów Linux poprzez łatwe zdefiniowane zasad za pomocą graficznych narzędzi Group Policy. Linux w chmurze Linux to dominująca platforma systemowa w ramach wdrożeń w chmurze. Dlatego dla organizacji, które wchodzą w chmurowe rozwiązania, kluczowe znaczenie ma zastosowanie bardziej rygorystycznych polityk kontroli dostępu w odniesieniu do ich systemów Linux. Wiele firm stoi przed wyzwaniem zapewnienia dotychczasowych procesów zarządzania uwierzytelnianiem, konfigurowaniem i kontrolą polityk w odniesieniu do zasobów linuksowych w chmurze, takich jak maszyny wirtualne, serwery, aplikacje i usługi. Zasoby, którymi nie da się zarządzać w ogóle lub w wystarczającym stopniu, mogą stwarzać problemy w zakresie zgodności z przepisami i narazić organizację na ryzyko. Ponieważ zasoby w chmurze są szybko i łatwo dostarczane, nietrudno przeoczyć luki w zabezpieczeniach i wszelkie niespójności, które mogą być potem wykorzystane przez niepowołane osoby. Na webinarze dowiesz się, w jaki sposób z pomocą Micro Focus AD Bridge i standardowego mechanizmu konfiguracji Microsoft Group Policy możesz nie tylko przekazywać ustawienia do serwerów Linux, ale będziesz posiadał mechanizmy do raportowania i sprawdzania zgodności z wymuszanymi politykami bezpieczeństwa. W efekcie otrzymasz pełniejsze zabezpieczenie i zarządzanie środowiskiem maszyn z systemem Linux uruchomionych we własnej infrastrukturze IT oraz chmurze.
Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (133)
Subscribers (2810)
Micro Focus is now part of OpenText. From mainframe to mobile, we have the portfolio depth and breadth to cover challenges across DevOps, Hybrid IT, Security & Risk, and Predictive Analytics. Tune into one of our upcoming webinars delivered in your language to gain insights into business solutions involving the most complex technology problems for customers through the delivery of world-class, enterprise-scale solutions. Each webinar is recorded and archived so you can view concepts, topics and discussions covered during the session at a later date. Gain valuable insights! Register now.