Adaptacyjna kontrola, audyt i certyfikacja uprawnień użytkowników w aplikacjach

Presented by

Tomasz Surmacz, Łukasz Widawski

About this talk

Pokaz Micro Focus Identity Governance: zwiększenie bezpieczeństwa swojej organizacji dzięki adaptacyjnej kontroli i audycie uprawnień użytkowników. Dowiedz się, jak w sposób ciągły i zautomatyzowany łatwo zgromadzić potrzebne informacje, prowadzić w swojej organizacji kontrolę dostępu do aplikacji, systemów i informacji, przeglądy uprawnień, recertyfikację i czynności audytowe pod kątem ryzyk. W ramach webinarium omówimy i pokażemy: - Jak łatwo zgromadzić i przeglądać wszystkie uprawnienia użytkownika w systemach - Analiza uprawnień - Różne możliwości budowy scenariuszy przeglądu uprawnień pod kątem, użytkowników, grup, aplikacji, kont osieroconych (technicznych), ryzyka - Proces recertyfikacji uprawnień, - Procesy odbioru uprawnień. Zilustrujemy najważniejsze możliwości rozwiązania Micro Focus Identity Governance: uzyskanie wglądu w uprawnienia użytkowników, wspieranie procesów decyzyjnych w przydziale uprawnień, analiza uprawnień i budowa ról (Role mining) dla użytkowników, dokonywanie zautomatyzowanych przeglądów i oceny ryzyka, wykrywanie zmian i anomalii. Spotkanie oraz pokaz w języku polskim.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (1)
On-demand talks (128)
Subscribers (2614)
From mainframe to mobile, we have the portfolio depth and breadth to cover challenges across DevOps, Hybrid IT, Security & Risk, and Predictive Analytics. Tune into one of our upcoming webinars delivered in your language to gain insights into business solutions involving the most complex technology problems for customers through the delivery of world-class, enterprise-scale solutions. Each webinar is recorded and archived so you can view concepts, topics and discussions covered during the session at a later date. Gain valuable insights! Register now.