Praktyczne scenariusze korzystania z zaawansowanego uwierzytelniania

Presented by

Ziemowit Buczyński, Dariusz Leonarski, Micro Focus w Polsce

About this talk

Zabezpieczanie dostępu do aplikacji, danych i systemów wyłącznie identyfikatorem użytkownika i hasłem staje się niewystarczające, zwłaszcza obecnie przy powszechnej pracy zdalnej. Konieczne jest wprowadzenie zaawansowanego uwierzytelniania z wykorzystaniem dodatkowych metod kontroli. Na naszym webinarze zaprezentujemy najpopularniejsze scenariusze wdrożenia i jak łatwo obecnie dodać zaawansowane uwierzytelnianie w firmie. Pokażemy na żywo konkretne przypadki użycia systemu natychmiast zwiększającego bezpieczeństwo uwierzytelniania. W tym celu do pokazów wykorzystamy Micro Focus Advanced Authentication. W ramach scenariuszy opowiemy o wykorzystaniu zaawansowanego uwierzytelniania do zabezpieczania dostępu do różnych systemów i aplikacji w firmie, w tym: - systemu operacyjnego i domeny Windows oraz systemów Linux i Mac - wirtualnych stacji roboczych (VDI) - aplikacji i popularnych usług w chmurze publicznej, jak Office 365, i innych aplikacji korzystających z SAML - dowolnych aplikacji webowych, a w szczególności serwowanych przez serwery MS IIS (np. Web Outlook) - dostępu uprzywilejowanych użytkowników do zasobów i systemów przez wydzielone stacje przesiadkowe za pomocą RDP lub RDP Gateway - integracji z systemami typu PAM, w tym z własnym rozwiązanie NetIQ PAM lub firm trzecich, - integracji z systemem ArcSight do monitorowania bezpieczeństwa, - SSO i nałożenie 2FA na dowolne aplikacje na stacjach MS Windows bez ingerencji w same aplikacje - łączności zdalnej przez VPN. W ramach scenariuszy pokażemy też, jak można powiązać różne metody uwierzytelniania z analizą ryzyka, by zależnie od okoliczności logowania i obliczonego ryzyka wymuszać odpowiednie metody uwierzytelniania. Na webinarze zobaczysz na żywo metody uwierzytelniania z wykorzystaniem smartfonów, kodów jednokrotnych (SMS, soft token, HW token) i U2F (Yubikey 5).

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (2)
On-demand talks (122)
Subscribers (2377)
From mainframe to mobile, we have the portfolio depth and breadth to cover challenges across DevOps, Hybrid IT, Security & Risk, and Predictive Analytics. Tune into one of our upcoming webinars delivered in your language to gain insights into business solutions involving the most complex technology problems for customers through the delivery of world-class, enterprise-scale solutions. Each webinar is recorded and archived so you can view concepts, topics and discussions covered during the session at a later date. Gain valuable insights! Register now.