Bezpieczne udostępnianie zasobów plikowych i wspólna edycja dokumentów

Presented by

Tomasz Surmacz, Dariusz Leonarski

About this talk

Zapraszamy na webinar nt. bezpiecznego udostępniania zasobów plikowych i wspólnej, jednoczesnej edycji dokumentów z pokazem korporacyjnego rozwiązania Micro Focus Filr 5. Usługi synchronizacji plików i hostingu są powszechnie dostępne, ale niewiele z nich pozwala na wykorzystanie posiadanych już w firmie zabezpieczeń i polityk bezpieczeństwa. Poza tym, po co duplikować pliki gdzieś indziej, jeżeli są one już przechowywane w folderach domowych i współdzielonych folderach sieciowych użytkowników? Wystarczy zapewnić im możliwość współdzielenia oraz łatwy dostęp ze stacji roboczej, telefonu, tabletu czy za pomocą przeglądarki w dowolnym czasie i miejscu. Na naszym webinarze pokażemy najnowsze wydanie oprogramowania Micro Focus Filr 5.0. Zapewnia ono użytkownikom dostęp do ich plików i bezpieczne, kontrolowane udostępnianie z dowolnego urządzenia (komputer lub urządzenia mobilne), a także współpracę nad plikami w czasie rzeczywistym i możliwość jednoczesnej edycji różnych typów plików. W nowej wersji mamy dodatkowe mechanizmy ochrony jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) przy udostępnianiu plików dla osób spoza organizacji, mechanizmy DLP czy wersjonowanie plików. Na spotkaniu omówimy silne strony Filr: możliwość wykorzystania istniejących serwerów (nie ma potrzeby tworzenia nowej infrastruktury!), integracja z pocztą Microsoft Exchange przy wysyłaniu załączników, mechanizmy bezpośredniego dostarczania plików od różnych użytkowników, w tym korzystających ze smartfonów, oraz kontroli dostępu i audytu w oparciu o wdrożone polityki. Na koniec webinaru przedstawimy kilka scenariuszy i ciekawych przykładów wdrożeń Filr wspierających operacje biznesowe naszych klientów.
Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (133)
Subscribers (2810)
Micro Focus is now part of OpenText. From mainframe to mobile, we have the portfolio depth and breadth to cover challenges across DevOps, Hybrid IT, Security & Risk, and Predictive Analytics. Tune into one of our upcoming webinars delivered in your language to gain insights into business solutions involving the most complex technology problems for customers through the delivery of world-class, enterprise-scale solutions. Each webinar is recorded and archived so you can view concepts, topics and discussions covered during the session at a later date. Gain valuable insights! Register now.