Zaawansowane uwierzytelnianie jako podstawowy czynnik ochrony dostępu

Logo
Presented by

Marcin Majchrzak, Yubico oraz Tomasz Surmacz, Dariusz Leonarski, Micro Focus

About this talk

Zapraszamy 28 lutego w godz. 10:00-11:15 na webinar firm Micro Focus oraz Yubico. Tematem spotkania jest stosowanie w firmie zaawansowanego uwierzytelniania jako podstawowego czynnika ochrony dostępu. W programie spotkania: - Wieloskładnikowe uwierzytelnianie - podejście holistycznie, - Zabezpieczenie dostępu do lokalnych domen Microsoft Active Directory poprzez uwierzytelnianie wieloskładnikowe z przykładem wykorzystania standardu FIDO i kluczy YubiKey, - Uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla obsługi pracowników zdalnych (VPN, stacje przesiadkowe), - Zabezpieczenie aplikacji webowych i tradycyjnych przez Micro Focus NetIQ Advanced Authentication, - Scenariusze obsługi zapomnianego klucza, - Rodzaje kluczy sprzętowych, - Co wyróżnia klucze YubiKey. Na webinarze zademonstrujemy możliwości oprogramowania Micro Focus NetIQ Advanced Authentication oraz wykorzystanie kluczy YubiKey do logowania się do zasobów i systemów w połączeniu z Advanced Authentication.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (131)
Subscribers (2759)
Micro Focus is now part of OpenText. From mainframe to mobile, we have the portfolio depth and breadth to cover challenges across DevOps, Hybrid IT, Security & Risk, and Predictive Analytics. Tune into one of our upcoming webinars delivered in your language to gain insights into business solutions involving the most complex technology problems for customers through the delivery of world-class, enterprise-scale solutions. Each webinar is recorded and archived so you can view concepts, topics and discussions covered during the session at a later date. Gain valuable insights! Register now.