Sự đột phá về Giải Pháp An Ninh Thông Tin

Presented by

Khiem Bui - Security Engineer, Vietnam

About this talk

Nhiều cuộc tấn công mạng đã gia tăng trong sự bùng phát dịch coronavirus hiện nay. Những nhân viên làm việc từ xa đã trở thành những mục tiêu dễ dàng của những tin tặc và các doanh nghiệp đã chú trọng hơn những vấn đề an ninh mạng trong những thời khắc khó khăn này. • Giải pháp an ninh giúp ngăn chặn và bảo vệ các cuộc tấn công mạng khi chúng xảy ra • Khả năng mở rộng giải pháp an ninh theo nhu cầu của doanh nghiệp để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới Công nghệ Thông tin • Hợp nhất giải pháp an ninh để đẩy mạnh các hoạt động và giảm chi phí Hãy tham gia hội thảo trực tuyến này để tìm hiểu Check Point có thể giúp bạn như thế nào để Đạt được Sự đột phá về an ninh mạng trước những vấn đề này.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (104)
Subscribers (8407)
Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) is a leading provider of cyber security solutions to governments and corporate enterprises globally. Its solutions protect customers from cyber-attacks with an industry leading catch rate of malware, ransomware and other types of attacks. Check Point offers a multilevel security architecture that defends enterprises’ cloud, network and mobile device held information, plus the most comprehensive and intuitive one point of control security management system. Check Point protects over 100,000 organizations of all sizes.