Effektiv e-förvaltning med optimerad moln-infrastruktur från Nutanix

Logo
Presented by

David Åberg | Territory Account Manager, Nutanix

About this talk

Sveriges kommuner och regioners uppdrag är att ge sina medborgare service snabbt, enkelt, säkert och med hög tillgänglighet. Effektiviteten ska öka samtidigt som det ska kosta mindre. Digitaliseringen driver dessutom på krav från medborgarna på en hög tillgänglighet eftersom man börjar vänja sig vid tjänsteleverantörer som går att nå on-line 24/7. Det här webinaret vänder sig till er som brottas med att både införa och förbättra e-förvaltningen samtidigt som ni befinner er under kostnadspress. Ni kommer att få höra om: - Varför en hybrid molnlösning är att föredra för att öka tillgängligheten och höja servicenivån - Hur man kan optimera sin infrastruktur i fyra steg, man behöver inte en big-bang approach - Varför de operativa kostnaderna minskar med en hybrid molnlösning
Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (45)
Subscribers (528)
Nutanix is a global leader in cloud software and a pioneer in hyperconverged infrastructure solutions, making computing invisible anywhere. Companies around the world use Nutanix software to leverage a single platform to manage any app at any location at any scale for their private, hybrid and multi-cloud environments. Learn more at www.nutanix.com