Poslední linie obrany proti kybernetickému útoku - zálohování a veřejný cloud

Presented by

Miroslav Dvorak, Data Protection Consultant

About this talk

Kybernetické hrozby, jako je ransomware, dnes již nejsou pouze potenciálním rizikem, ale stále více reálnou hrozbou. Proto je ještě důležitější připravit poslední linii obrany - odolný a bezpečný systém zálohování dat založený na nejlepších technologiích, lidech a procesech. Detekce podezřelého chování souborů, správná izolace uložených záložních dat, jejich imunizace proti infekci a možnost ukládání dat v separátní lokalitě (air gaping) jsou rozhodujícími prvky pro snížení rizika spojeného s obnovou dat po kybernetickém útoku. Veřejný cloud může být také vhodným a bezpečným místem pro poslední záložní kopii dat. Zabudované obranné mechanismy ve veřejném cloudu se doporučuje posílit a doplnit vhodnou technologií a procesy obsaženými v záložním systému.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (15)
Subscribers (319)
Kvartální Commvault webináře pro IT profesionály v češtině (živě)