[Replay] Cisco và Radware: Bảo vệ các ứng dụng và mạng

Logo
Presented by

Michael Geller

About this talk

"Trong nền kinh tế số hiện nay, hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào các môi trường mạng và ứng dụng có độ sẵn sàng 24x7. Nhưng các vụ tấn công từ chối dịch vụ phân tán (Distributed Denial of Service Attack - DDoS) ngày càng tinh vi vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới trải nghiệm số và gây tổn thất cho các tổ chức. Các giải pháp đối phó với mã độc phân tán Cisco Secure DDoS Protection bảo vệ các tổ chức trước các vụ tấn công DDoS tinh vi nhất hiện nay thông qua sử dụng các thuật toán dựa trên hành vi và công nghệ máy học để nhanh chóng phát hiện và đối phó với các vụ tấn công nhằm vào lớp mạng (L3/4) và lớp ứng dụng(L7). Các giải pháp Cisco Secure DDoS đối phó với các vụ tấn công DDoS dựa trên SSL mà không làm tăng độ trễ và sử dụng cơ chế bảo vệ tự động, thích ứng theo thời gian thực để đối phó với các vụ tấn công zero-day hiện nay." Speaker: Michael Geller Kiến trúc sư bảo mật cấp cao Radware, Inc. Cisco Connect ASEAN 2021

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (9)
On-demand talks (96)
Subscribers (9663)
Radware is a global leader of cyber security and application delivery solutions for physical, cloud, and software defined data centers. Its award-winning solutions portfolio secures the digital experience by providing infrastructure, application, and corporate IT protection and availability services to enterprises globally. Radware’s solutions empower enterprise and carrier customers worldwide to adapt to market challenges quickly, maintain business continuity and achieve maximum productivity while keeping costs down. For more information, please visit www.radware.com.