Continuous Delivery przy użyciu Feature Flags i jego wpływ na CX

Logo
Presented by

Bartosz Niwiński, CloudBees; Michał Sala, Clarite

About this talk

W firmach, w których oprogramowanie pełni krytyczną rolę w modelu biznesowym, a Customer Experience (CX) to jedna z najważniejszych metryk, istnieje bezpośrednie przełożenie pomiędzy modelem dostarczania aplikacji, a wynikami biznesowymi. Taki biznes to ciągła walka o satysfakcję coraz bardziej wymagającego, zmieniającego się klienta. W żadnym innym biznesie nie ma tylu zmiennych, których nie można w żaden sposób przewidzieć, a które wpływają na konieczność szybkich zmian w aplikacjach. Bardzo szybkich zmian, liczonych często w minutach lub godzinach a nie w dniach czy tygodniach. A to wszystko musi być dostarczane w sposób bezpieczny i wydajny. Weź udział w nadchodzącym webinarze Clarite i CloudBees, który odbędzie się i dowiedz się, jak polepszyć i przyśpieszyć proces releasu aplikacji w Twoim zespole.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (11)
Subscribers (198)
CloudBees, the enterprise software delivery company, provides the industry’s leading DevOps technology platform. CloudBees enables developers to focus on what they do best: Build stuff that matters, while providing peace of mind to management with powerful risk mitigation, compliance and governance tools. Used by many of the Fortune 100, CloudBees is helping thousands of companies harness the power of continuous everything.