Morningstar Debate: EU Sustainable Finance Action Plan (Dutch)

Logo
Presented by

Pieter van der Werff, Karin Bouwmeester, Zoë du Chattel, Adrie Heinsbroek, Anne Schoemaker

About this talk

Hoe gaan fondsmanagers dat vormgeven, hoe kunnen banken en vermogensbeheerders dit inzichtelijk maken voor de belegger? Op woensdag 2 december besprak een panel van experts uit diverse financiële instellingen in een live webcast hoe zij de invoering van het EU Sustainable Finance Action Plan ervaren en welke hordes te nemen zijn, met name op het gebied van EU Taxonomy en Sustainability Disclosures. Onder andere de volgende vraagstukken kwamen aan bod: - Wat zijn de grootste uitdagingen voor asset managers, banken en vermogensbeheerders? - Waar lopen theorie en praktijk uiteen? - Vooruitblik 2021: alles onder controle?

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (32)
Subscribers (1528)
Morningstar - Sustainable Investing