Hotmönster över mobila enheter i Sverige 2022

Logo
Presented by

Alex Welin | Senior Solutions Engineer, Zimperium

About this talk

Mobila enheter är ett öppet mål för aktörer som riktar in sig på kritisk data och infrastruktur i Sverige. Oavsett enhetens OS eller ägande, privat eller företag, är den mobila enheten allt mer utsatt. Allt ifrån riktade phishing-attacker till skadlig kod som utnyttjar sårbarheter för att komma åt personlig och företagsägd data. Hot-vektorn blir större för varje mobil enhet som är uppkopplad. Lyssna på Zimperium för en överblick över de vanligaste hoten som riktas mot Sverige just nu: - Analys över mobila hot i Sverige - Kartvy över var och vilka hot som är vanligast - Hur skyddar man sig?

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (1)
On-demand talks (33)
Subscribers (3637)
As the only mobile security platform purpose-built for enterprise environments, Zimperium provides security solutions for mobile devices and applications, ensuring safe and secure access to critical data. Our patented, on-device, machine learning-based security provides visibility and protection against known threats and zero-day attacks, and our mobile application protection suite combines comprehensive in-app protection with centralized threat visibility. Here we share resources and information related to our mobile threat research, and best practices for securing mobile devices and mobile applications in the context of the modern threat landscape.