ยืนยันตัวตนอย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัยด้วย

Logo
Presented by

Montri Trainaphakul, Regional Sales Manager - IAM, Thales

About this talk

ภายในงานสัมมนานี้ ท่านจะได้รู้จักการพิสูจน์ตัวตนแบบ Passwordless ประเภทต่างๆ ประโยชน์ที่ธุรกิจองค์กรจะได้รับ ข้อดีข้อเสียเมื่อเทียบกับการใช้ Password แบบดั้งเดิม การวางกลยุทธ์เพื่อให้การพิสูจน์ตัวตนแบบ Passwordless สัมฤทธิ์ผล และแนะนำโซลูชัน Passwordless จาก Thales หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย - ปัญหาของการพิสูจน์ตัวตนแบบ Password - Passwordless คืออะไร สำคัญอย่างไร - ความมั่นคงปลอดภัย VS ความสะดวกในการยืนยันตัวตน - Passwordless แบบ Zero Factor, Single Factor, Multi-factor และ SSO - แนะนำโซลูชัน SafeNet Trusted Access จาก Thales - วางกลยุทธ์ Passwordless ให้สัมฤทธิ์ผล

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (4)
On-demand talks (574)
Subscribers (66553)
Today’s enterprises depend on the cloud, data and software in order to make decisive decisions. That’s why the most respected brands and largest organizations in the world rely on Thales to help them protect and secure access to their most sensitive information and software wherever it is created, shared or stored – from the cloud and data centers to devices and across networks. Our solutions enable organizations to move to the cloud securely, achieve compliance with confidence, and create more value from their software in devices and services used by millions of consumers every day. We are the worldwide leader in data protection, providing everything an organization needs to protect and manage its data, identities and intellectual property – through encryption, advanced key management, tokenization, and authentication and access management. Whether it’s the securing the cloud, digital payments, blockchain or the Internet of Things, security professionals around the globe rely on Thales to confidently accelerate their organization’s digital transformation. Thales Cloud Protection & Licensing is part of Thales Group.