Pensioenakkoord: Hoe nu verder?

Presented by

Mariska Van der Westen

About this talk

Op 12 september spreekt vakcentrale FNV zich uit over het Pensioenakkoord, en op 15 en 16 september vindt in de Tweede Kamer de hoorzitting over het akkoord plaats. Wat wordt er besproken en beslist, en wat betekent dit voor de pensioenwereld? Een panel van deskundigen bespreekt de stand van zaken. Volg het live debat met Leny van der Heiden-Aantjes (Manager Beleid Pensioenfederatie), Mario Wiesemann (plaatsvervangend directeur en pensioenakkoordspecialist van het ABP) en Leen Meijaard (managing director BlackRock) op 21 september om 10:00 uur.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (4)
On-demand talks (263)
Subscribers (52185)
This webcast channel is for pension funds and other institutional investment professionals in Europe, the USA and Asia. It is particularly relevant for pension fund executives, trustees, consultants and investment managers. IPE will be bringing its community live interviews with leading figures in the market, hosting roundtable discussions on specific topics such as asset allocation and also sharing latest thought-leadership from investment experts.