Управление на Конфигурацията

Presented by

Пламен Иванов

About this talk

Близо 4 години опит в анализ, разработване, внедряване, консултиране, поддръжка на проекти в областта Управление на ИТ Услуги (ITSM) разработени върху Remedy AR System в България и страни от Западна Европа. За връзка: Адрес: България, София Имейл: info@plamenivanov.com Сайт: www.plamenivanov.com www.remedy.bg

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (1565)
Subscribers (96850)
IT service management forms the backbone of any forward looking IT infrastructure. Whether it’s the latest trends, techniques or strategies, the content in this channel will help you optimize your organization's IT operations.