Henkilötietojen suojaamisen haasteet yrityksen järjestelmäarkkitehtuurille

Presented by

Jani Ekqvist – Advisory Consultant, Information Security, Cybercom Finland & Heikki Pulli – Partner Manager, Europe, Liaison

About this talk

EU:n tulossa oleva tietosuoja-asetus ja sen mukanaan tuomat muutokset ovat olleet puheenaiheena yritysten keskuudessa jo jonkin aikaa. Muutosten yhtenä tavoitteena on lisätä kuluttajien valtaa vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn ja taata yksilöitävien tietojen käsittelyn turvallisuus. Vastuu tietojen turvaamisesta on niitä käsittelevillä yrityksillä, joille maineeseen kohdistuvien riskien lisäksi myös taloudellisten sanktioiden riski tulee asetuksen myötä kasvamaan. Näin ollen onkin entistä tärkeämpää, että yrityksillä on riittävä ymmärrys tietojen suojaamisesta ja työkalut suojaamisen toteuttamiseksi. Lähestyvät muutokset lainsäädännössä herättävät useita tiedon suojaamiseen liittyviä teknisiä kysymyksiä, joiden keskiössä ovat yrityksen sisäinen järjestelmäarkkitehtuuri, järjestelmien ulkoistamisen vaikutukset sekä kauppakumppanien kanssa jaetut järjestelmät. Webinaarissamme käsittelemme näitä aiheita, annamme käytännönläheisiä esimerkkejä ja tarjoamme viimeisimmän tilannekatsauksen EU:n tulevaan asetukseen liittyen.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (54)
Subscribers (2308)
Liaison Technologies is a global integration and data management company. We provide innovative solutions to integrate, transform, harmonize, manage and secure critical business data on-premise or in the cloud.