Henkilö- ja maksukorttitietojen suojaaminen

Presented by

Nigel Walters ‒ Head of Solution Engineering, Europe, Liaison Technologies & Jari Roos ‒ Sales Director, Cybercom Finland

About this talk

Webinaarissa käsitellään henkilötietojen suojaamiseen liittyvien riskien hallintaa ja minimointia tokenisaation avulla. Konkreettisena esimerkkinä käytämme PCI DSS -auditointia, joka on maksukorttitiedon suojaamiseen liittyvä kartoitus, jolla varmistetaan tietojen riittävä suojaus. Esityksen avulla havainnollistetaan kuinka tokenisaatio toimii, ja miksi sitä pidetään tehokkaimpana tapana suojata kaikkea arkaluontoista tietoa. Webinaarissa esitämme myös viimeisimmän tilannekatsauksen tulossa olevaan EU:n tietosuoja-asetukseen liittyen. Viime vuosina yritysten keräämän, käsittelemän ja järjestelmiin tallennettavan tiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Nämä datamassat sisältävät myös henkilötiedoksi luokiteltavaa informaatiota, joka tuo mukanaan riskejä liittyen henkilötiedon suojaamiseen.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (54)
Subscribers (2307)
Liaison Technologies is a global integration and data management company. We provide innovative solutions to integrate, transform, harmonize, manage and secure critical business data on-premise or in the cloud.