EU:n tietosuoja-asetus henkilötietojen käsittelystä – mitä uudistus tarkoittaa?

Presented by

Mikko Soirola, VP Sales Liaison Technologies Europe, ja Jani Ekqvist, Security Advisory Consultant , Cybercom Finland

About this talk

SCHEDULED TIME Suomi/Finland : 19 syyskuuta, 9.30 EEST Valmistautuminen uuteen sääntelyyn on jo käynnissä ja yritysten tulee varmistaa toimintavalmiutensa tietoturvaloukkaustilanteiden varalta. Yrityksen johdon ja tietoturvasta vastaavien henkilöiden tulee myös varmistaa yrityksen kyvykkyys ja valmius uudistukseen tarkistamalla, että henkilötietojen käsittely on voimassa olevan lain tasolla. Ilmoitusvelvollisuus tietoturvaloukkauksista laajenee: jatkossa rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille. Tietosuojavelvoitteiden laiminlyönneistä voidaan määrätä taloudellisia sanktioita. Seuraamukset voivat olla enimmillään miljoona euroa tai 2 % yrityksen liikevaihdosta. Yritysten ja organisaatioiden liiketoiminta on entistä riippuvaisempaa tietoverkoista ja kehittyvistä viestintävälineistä. Tämän vuoksi tietoturvasta on pidettävä hyvää huolta, myös tietoturvavelvoitteiden ja henkilötietojen osalta.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (54)
Subscribers (2307)
Liaison Technologies is a global integration and data management company. We provide innovative solutions to integrate, transform, harmonize, manage and secure critical business data on-premise or in the cloud.