Kuinka vältät EU:n uuden tietosuoja-asetuksen karikot tokenisaation avulla

Presented by

Nigel Walters – Data Security Architect, Liaison Technologies Europe, Jari Roos – Director, Sales, Cybercom Finland

About this talk

SCHEDULED TIME Suomi/Finland 21. marraskuuta klo 9:30 – 10:00 Yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden valmistautuessa EU:n uuteen asetukseen henkilötietojen käsittelystä esille nousee monia kysymyksiä, joiden tärkeyttä ei kannata aliarvioida. Uusien säännösten rikkomisesta seuraavien huomattavien sanktioiden lisäksi tietosuojan murtumisesta aiheutuvat muut kustannukset lisäävät organisaatioiden huolta niiden omien tietoturvaan liittyvien järjestelmien ja käytänteiden riittävyydestä. Tämä huoli on aiheellinen sillä yhä verkottuneemmassa maailmassa perinteinen lähestymistapa tiedon suojaamiseen on haavoittuvaisempi kuin koskaan. Tiedon suojaamiseen on olemassa luotettava ratkaisu, jota käytetään laajasti esimerkiksi luottokorttitietojen suojaamisessa. Tätä ratkaisua kutsutaan tokenisaatioksi (tokenization), ja se tarjoaa edistyneen suojaustavan henkilötietojen, sekä myös muun tiedon säilyttämiseen ja käsittelyyn. Perinteisesti tiedon suojaamiseen on käytetty salausta. Koska salaukset perustuvat matemaattisiin algoritmeihin, on kehittyneinkin salaus murrettavissa. Tokenisaatiossa suojattava tieto korvataan itsessään merkityksettömällä sijaistiedolla, eikä sijaistiedon ja alkuperäisen tiedon välillä ole matemaattista yhteyttä. Näin ollen tokenisoitu data ei ole murrettavissa.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (54)
Subscribers (2307)
Liaison Technologies is a global integration and data management company. We provide innovative solutions to integrate, transform, harmonize, manage and secure critical business data on-premise or in the cloud.