Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Seminarium internetowe: Co nowego w pakiecie Tufin Orchestration Suite R20-1

Szukasz najszybszego i najłatwiejszego sposobu na zablokowanie podejrzanego ruchu? Wyszukaj i zmodyfikuj konkretną usługę w całej bazie reguł? A może wdrożyć zmiany reguł przy użyciu adresów IPv6? Wszystkimi tymi zmianami (i nie tylko!) Można teraz zarządzać dzięki nowym możliwościom pakietu Tufin Orchestration Suite (TOS) R20-1.

Dołącz do nas na krótkie i bardzo merytoryczne webinarium, 22 maja o godzinie 10.00 (CEST), aby dowiedzieć się, jak korzystać z najnowszych funkcji automatyzacji bezpieczeństwa Tufin w celu:

*Szybkiego reagowania na podejrzane działania sieci, blokując usługę wysokiego ryzyka (pamiętasz WannaCry TCP 445…?)
*Zarządzania zmianami obejmującymi adresy IPv6 (i IPv4) w celu szybkiej implementacji
*Kontrolowania i automatyzacji zmiany w NGFW (Palo Alto Networks Panorama i Cisco Firepower) w oparciu o dokładną analizę ruchu / użytkowania

Potwierdź swoje miejsce. Zarejestruj się dziś!

Jeśli nie możesz wziąć udziału w webinarium na żywo, zarejestruj się tutaj, a my prześlemy Ci nagranie.
Recorded May 22 2020 31 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
Slawek Slowiński, Regional Sales Manager - Tufin
Presentation preview: Seminarium internetowe: Co nowego w pakiecie Tufin Orchestration Suite R20-1
 • Channel
 • Channel profile
 • SecureCloud Webinar: Cloud-Native Security without Compromise Sep 30 2020 6:00 am UTC 60 mins
  Ben Grissinger, Cloud SME and Henry Pea Sales Engineering Director, APAC - Tufin
  Securing your cloud environment should not mean sacrificing the speed and agility of cloud application development and operations.

  In this webinar, learn how security teams using SecureCloud can accelerate a company’s digital transformation and move to the cloud by giving security, devops, and cloud operations teams a cloud-native automation solution for security policy. Topics covered:
  • Why traditional IT security processes and approaches don’t work for cloud-native
  • Align devops, security, and cloud-ops to create a security-first approach to cloud security
  • Automate security in a CI/CD process
  • Best practices for getting started
 • SecureCloud Webinar: Cloud-Native Security without Compromise Sep 29 2020 3:00 pm UTC 60 mins
  Ben Grissinger, Cloud SME
  Securing your cloud environment should not mean sacrificing the speed and agility of cloud application development and operations.

  In this webinar, learn how security teams using SecureCloud can accelerate a company’s digital transformation and move to the cloud by giving security, devops, and cloud operations teams a cloud-native automation solution for security policy. Topics covered:
  • Why traditional IT security processes and approaches don’t work for cloud-native
  • Align devops, security, and cloud-ops to create a security-first approach to cloud security
  • Automate security in a CI/CD process
  • Best practices for getting started
 • TechTalk: Solutions for Creating & Enforcing Policies for Kubernetes Flows Sep 24 2020 6:00 am UTC 60 mins
  Chintan Patnaik, Pre-Sales Engineer, India - Tufin
  Are you looking for an effective and automated way to secure Kubernetes deployments and automate security across your hybrid network? Watch this webinar to learn how you can use Tufin solutions to establish your firewalls as a second layer of defense around your Kuberenets clusters. This can help enable network level and app level segmentation, risk analysis, and compliance assessment of your IT environment, irrespective of the underlying platform or network security devices.

  In this webinar we’ll review use cases and best practices, as well as demonstrate:
  • How to gain visibility to avoid blind spots of Kubernetes N-S traffic
  • How to easily audit if policies differ from corporate standards
  • How to maintain the benefits of your existing admin processes and workflows to yield consistent, efficient, and comprehensive hybrid management
 • TechTalk: Solutions for Creating & Enforcing Policies for Kubernetes Flows Sep 22 2020 3:00 pm UTC 45 mins
  Ricky Egge, Sales Engineer
  Are you looking for an effective and automated way to secure Kubernetes deployments and automate security across your hybrid network? Watch this webinar to learn how you can use Tufin solutions to establish your firewalls as a second layer of defense around your Kuberenets clusters. This can help enable network level and app level segmentation, risk analysis, and compliance assessment of your IT environment, irrespective of the underlying platform or network security devices.

  In this webinar we’ll review use cases and best practices, as well as demonstrate:
  • How to gain visibility to avoid blind spots of Kubernetes N-S traffic
  • How to easily audit if policies differ from corporate standards
  • How to maintain the benefits of your existing admin processes and workflows to yield consistent, efficient, and comprehensive hybrid management
 • SecureCloud Webinar: Avoiding Cloud Policy Misconfigurations Sep 4 2020 6:00 am UTC 60 mins
  Colby Dyess, Director, Product Management, Cloud and Henry Pea, Sales Engineering Director, APAC - Tufin
  According to Gartner, 99% of the security breaches in the cloud will occur from policy misconfigurations made by the customer – not the cloud platform vendor.

  This webinar will provide an overview of these misconfiguration issues and how you can use Tufin SecureCloud to automate the creation and ongoing management of security policy configurations.

  Topics covered:
  • Why misconfigurations are so easy to create
  • Create policies using automation
  • Manage and monitor policy configuration throughout the SDLC lifecycle
 • SecureCloud Webinar: Avoiding Cloud Policy Misconfigurations Sep 3 2020 3:00 pm UTC 60 mins
  Colby Dyess, Director, Product Management, Cloud
  According to Gartner, 99% of the security breaches in the cloud will occur from policy misconfigurations made by the customer – not the cloud platform vendor.

  This webinar will provide an overview of these misconfiguration issues and how you can use Tufin SecureCloud to automate the creation and ongoing management of security policy configurations.

  Topics covered:
  • Why misconfigurations are so easy to create
  • Create policies using automation
  • Manage and monitor policy configuration throughout the SDLC lifecycle
 • TechTalk: Gain Vendor-Agnostic Visibility to Secure your Hybrid Network Sep 3 2020 6:00 am UTC 60 mins
  Alex Apt, Solutions Architect, APAC Sales - Tufin
  Maintaining and controlling a healthy compliance posture across the fragmented network is complex and challenging. This is due to the lack of visibility of what talks to what across your hybrid network. When visibility is afforded, combined with a centralized multi-vendor control plane, you can achieve enforcement of consistent security and compliance across different types of apps and workloads, environments (public, private, multi-cloud) as well as network platforms and infrastructure devices.

  Join us for a TechTalk webinar where you will learn from real world scenarios on how to gain visibility and achieve continuous compliance of your security policy management.

  We will demonstrate how to:
  • Gain visibility of your security policies both on-premises and across the multi-cloud vendors
  • Identify and mitigate highly permissive rules
  • Define security policy guiderails and automatically compare rules against them
  • Automate compliance controls
 • TechTalk: Gain Vendor-Agnostic Visibility to Secure your Hybrid Network Sep 2 2020 3:00 pm UTC 45 mins
  Jojo Aricat, Sales Engineer
  Maintaining and controlling a healthy compliance posture across the fragmented network is complex and challenging. This is due to the lack of visibility of what talks to what across your hybrid network. When visibility is afforded, combined with a centralized multi-vendor control plane, you can achieve enforcement of consistent security and compliance across different types of apps and workloads, environments (public, private, multi-cloud) as well as network platforms and infrastructure devices.

  Join us for a TechTalk webinar where you will learn from real world scenarios on how to gain visibility and achieve continuous compliance of your security policy management.

  We will demonstrate how to:
  • Gain visibility of your security policies both on-premises and across the multi-cloud vendors
  • Identify and mitigate highly permissive rules
  • Define security policy guiderails and automatically compare rules against them
  • Automate compliance controls
 • 在新冠病毒疫情期间及以后的工作中的网络安全投资规划 Aug 18 2020 6:30 am UTC 60 mins
  赵不灏 Pat Chiu, Tufin北亚区售前工程师
  随着远程工作的流行,网络安全状态几乎在一夜之间发生了巨大变化。当务之急是速度,以及对员工的干扰最小,这使许多机构无法遵循其标准安全流程。了解我们的财富500强客户如何在一夜之间转变,其网络安全风险的变化,采用的解决方案以及下一步的策略。

  根据对Tufin客户的最近调查结果,研讨会将讨论以下内容:
  • 远程工作时机构面临的重大安全挑战
  • 大量员工远程工作时,通过分段和访问控制,评估和改善网络安全的最佳实践
  • 客户计划恢复其安全状态的投资,提高其网络和安全团队的效率,并为将来可能发生的关键转折或冲击做准备

  诚邀您参加 8月18日下午2:30举行的研讨会。
 • Prioriser vos investissements dans la sécurité durant la période de Covid Aug 14 2020 11:00 am UTC 60 mins
  Anthony Le Pipe, Pre-Sales Engineer, France - Tufin
  Les postures de sécurité du réseau ont été transformées presque du jour au lendemain avec l'adoption du travail à distance. Le besoin essentiel d’agilité, avec des perturbations minimales pour les employés, a empêché de nombreuses entreprises de respecter leurs processus de sécurité standard. Découvrez comment nos clients du Fortune 500 se sont transformés du jour au lendemain, les implications en matière de risques de sécurité, les solutions employées et ce qu'ils comptent faire ensuite.

  Dans ce webinar, et en nous basant sur les résultats d'un récent sondage effectué auprès des clients Tufin, nous examinerons plus en détail :

  • Les principaux défis de sécurité introduits par les organisations lors de la mise en œuvre des accès à distance pour leurs employés
  • Les meilleures pratiques pour évaluer et améliorer la sécurité grâce à une segmentation et à des contrôles d'accès.
  • Les investissements que les clients envisagent de faire pour restaurer leur posture de sécurité, augmenter la productivité de leur équipes réseaux et sécurité tout en se préparant aux défis futurs.

  Rejoignez-nous le 14 août à 13h (CEST)

  Si vous ne pouvez pas assister au webinar en direct, inscrivez-vous ici et nous vous enverrons l'enregistrement.
 • Investitionen in Netzwerksicherheit priorisieren Aug 14 2020 8:00 am UTC 60 mins
  Paul Bauer, Regional Sales Manager, Germany - Tufin
  Die Anforderungen an Netzwerksicherheit haben sich aufgrund der notwendigen Verlagerung zur Arbeit im Homeoffice praktisch über Nacht grundlegend verändert. Die Notwendigkeit dieser extrem schnellen Anpassung – bei minimalen Unterbrechungen für Mitarbeiter – hat aber in vielen Organisationen dazu geführt, dass Standardsicherheitsverfahren nicht umfassend beachtet wurden. Erfahren Sie, wie unsere Fortune-500-Kunden die Veränderungen bewältigt, die Auswirkungen auf Netzwerksicherheitsrisiken bewertet und entsprechende Lösungen ausgewählt haben, sowie sie für die Zukunft planen.

  Auf Grundlage der Ergebnisse einer kürzlich von Tufin durchgeführten Kundenumfrage, werden wir in diesem Webinar folgende Aspekte näher betrachten:
  • Die wichtigsten Herausforderungen im Zusammenhang mit Sicherheit, durch die Einrichtung von Homeoffice-Kapazitäten
  • Bewährte Verfahren für die Bewertung und Verbesserung der Netzwerksicherheit bei einer großen Anzahl von Mitarbeitern im Homeoffice – mit Segmentierung und Zugriffskontrollen
  • Geplante Investitionen von Kunden, um Sicherheitsanforderungen erneut zu erfüllen, die Produktivität der Netzwerk- und Sicherheitsteams zu steigern und für mögliche Veränderungen oder Krisen in Zukunft gerüstet zu sein

  Seien Sie mit dabei, am 14. August um 10:00 Uhr

  Falls Sie nicht am Live-Webinar teilnehmen können, melden Sie sich hier an und wir werden Ihnen die Aufzeichnung zusenden.
 • Prioritizing Network Security Investments During Covid & Beyond Aug 14 2020 6:00 am UTC 60 mins
  Chintan Patnaik, Pre-Sales Engineer, India - Tufin
  Network security postures were transformed almost overnight with the shift to remote working. The overriding need for speed, with minimal disruptions for employees, prevented many organizations from following their standard security processes. Learn how our Fortune 500 customers transformed overnight, the implications on their network security risks, the solutions employed, and what’s next.

  Based on results of a recent survey of Tufin customers, in this webinar, we’ll take a closer look at:
  Key security challenges organizations introduced when enabling remote workers
  Best practices for how-to asses and improve network security, with a large remote workforce, through segmentation and access controls
  Investments customers plan to make to restore their security posture, increase the productivity of their network and security teams, and prepare for another possible pivot or shock in the future

  Please join us on August 14th at 2pm (SGT)

  If you're unable to attend the live webinar, sign up here and we’ll send you the recording
 • Prioritizing Network Security Investments During Covid & Beyond Aug 13 2020 3:00 pm UTC 60 mins
  Roi Alon, Senior Product Manager - Tufin
  Network security postures were transformed almost overnight with the shift to remote working. The overriding need for speed, with minimal disruptions for employees, prevented many organizations from following their standard security processes. Learn how our Fortune 500 customers transformed overnight, the implications on their network security risks, the solutions employed, and what’s next.

  Based on results of a recent survey of Tufin customers, in this webinar, we’ll take a closer look at:
  Key security challenges organizations introduced when enabling remote workers
  Best practices for how-to asses and improve network security, with a large remote workforce, through segmentation and access controls
  Investments customers plan to make to restore their security posture, increase the productivity of their network and security teams, and prepare for another possible pivot or shock in the future

  Please join us on August 13th at 11am (EST)

  If you're unable to attend the live webinar, sign up here and we’ll send you the recording
 • Prioritizzare gli investimenti in sicurezza della rete nell’era COVID e oltre Aug 13 2020 1:00 pm UTC 60 mins
  Flavio Di Cosmo, Pre Sales engineer, Italy - Tufin
  I livelli di sicurezza della rete hanno subito una brusca trasformazione con il passaggio improvviso al telelavoro. La necessità imprescindibile di velocità, con disagi minimi per i dipendenti, ha impedito a molte organizzazioni di seguire le proprie procedure tradizionali in materia di sicurezza. Scopri la trasformazione che i nostri clienti Fortune 500 hanno attuato dall'oggi al domani, le implicazioni relative ai rischi per la sicurezza della propria rete, le soluzioni utilizzate e i piani per il futuro.

  Sulla base dei risultati di un recente sondaggio condotto tra i clienti Tufin, in questo webinar esamineremo in maggiore dettaglio:
  • Le principali sfide per la sicurezza che le organizzazioni si sono trovate ad affrontare nel passaggio al telelavoro.
  • Le pratiche migliori per valutare e potenziare la sicurezza della rete, con un gran numero di dipendenti che lavora da remoto, attraverso la segmentazione e il controllo degli accessi.
  • Gli investimenti che i clienti prevedono di effettuare per ripristinare il proprio livello di sicurezza, aumentare la produttività dei team incaricati della rete e della sicurezza e prepararsi a un altro possibile colpo o scossa in futuro.

  Unisciti a noi il 13 agosto alle 15:00 (CEST).

  Se non puoi partecipare al webinar in diretta, iscriviti qui e ti invieremo la registrazione.
 • Security Policy Clean-Up and Optimization through Administrative Automation Aug 13 2020 7:00 am UTC 60 mins
  Alex Apt, Solutions Architect, APAC Sales - Tufin
  Security policy clean-up does not need to be a drag. Imagine automated identification or alerts for policies which haven’t been used for three months, automatic populating of tickets to decommission these rules, automated server decommissioning, and automated group modifications aligned with your IPAM changes.

  Join us for a TechTalk to learn how to take the drag out of security policy clean-up, and how to optimize your policy management efficiently, productively and accurately.
 • SecureCloud Webinar Series: Cloud Security Posture Visibility Aug 13 2020 5:00 am UTC 60 mins
  Jonathan Campbell, Cloud SME and Pat Chiu Pre Sales Engineer, North Asia - Tufin
  Gaining visibility into public cloud and Kubernetes environments is a critical first step to ensuring your cloud is secure. Using Tufin SecureCloud, we will show you how to gain valuable insight and visibility into your cloud security posture, and discuss the next steps to actionable remediation and continued compliance.

  This webinar will review the key metrics, insights, industry standards, and best-practices required to determine your current cloud security posture. Topics covered:
  • Cloud platform vendor best practices
  • CIS Benchmarks – how to interpret and act on them
  • Find and understand overly permissive security policies
 • SecureCloud Webinar Series: Cloud Security Posture Visibility Aug 12 2020 3:00 pm UTC 60 mins
  Jonathan Campbell, Cloud SME
  Gaining visibility into public cloud and Kubernetes environments is a critical first step to ensuring your cloud is secure. Using Tufin SecureCloud, we will show you how to gain valuable insight and visibility into your cloud security posture, and discuss the next steps to actionable remediation and continued compliance.

  This webinar will review the key metrics, insights, industry standards, and best-practices required to determine your current cloud security posture. Topics covered:
  • Cloud platform vendor best practices
  • CIS Benchmarks – how to interpret and act on them
  • Find and understand overly permissive security policies
 • Security Policy Clean-Up and Optimization through Administrative Automation Aug 11 2020 3:00 pm UTC 45 mins
  Ron Kehoe, Sales Engineer
  Security policy clean-up does not need to be a drag. Imagine automated identification or alerts for policies which haven’t been used for three months, automatic populating of tickets to decommission these rules, automated server decommissioning, and automated group modifications aligned with your IPAM changes.

  Join us for a TechTalk to learn how to take the drag out of security policy clean-up, and how to optimize your policy management efficiently, productively and accurately.
 • TechTalk: Automation for Security Policy Compliance Recorded: Jul 30 2020 45 mins
  Tom Gentsch, Sales Engineer
  With constant network access change requests, network attack surfaces and security risk postures are continually changing. Every change often involves complex implementation throughout multiple firewalls, switches, routers, user groups, and security groups. Managing this manually, without an accurate end to end network topology and a centralized repository of your firm’s policies against which all rules can be automatically compares, will lead to misconfigurations and gaps.

  In this TechTalk webinar, we will demonstrate how to:
  • Automate risk assessments of change requests
  • Continuously audit cloud and on-prem rules and changes
  • Improve productivity and accuracy while managing compliance of security policies
 • 如何从网络跟业务关系中断定漏洞修复之优次 Recorded: Jul 29 2020 55 mins
  彭亦燕 Henry Pea, Tufin亚太区售前总工程师
  网络安全和IT专业人员面临的最大挑战之一是安全漏洞的传播以及确定缓解和修复这些漏洞的优先级的能力。

  Tufin漏洞缓解应用(Vulnerability Mitigation App)使机构通过利用网络洞察增强漏洞扫描以优化修复和缓解工作。通过将网络如何访问和利用漏洞的信息与漏洞指标(CVSS和严重程度)结合,您可识别和修复对业务关键型资产构成最大威胁的漏洞。

  Tufin漏洞缓解应用(Vulnerability Mitigation App)提供了Tufin与被人们广泛使用的漏洞管理解决方案(包括Tenable.io、Tenable.sc、Qualys VMDR和Rapid7 Nexpose, Rapid7 InsightVM )的快速集成。

  敬请您于7月29日下午2:30参加由彭亦燕 Henry Pea主持的在线研讨会,了解如何:
  •根据关键资产的暴露程度和漏洞的严重性来确定漏洞修复工作的优先级
  •轻松评估可访问和可利用的漏洞导致的关键资产的整体风险
  •修复措施完全实施之前阻止访问关键资产来自动化缓解风险
  •通过综合的仪表板监控和衡量总体风险状况,该仪表板显示整个网络范围的漏洞暴露以及缓解和修复措施的影响
Security Policy Orchestration Solutions
Tufin® is the leader in Network Security Policy Orchestration, serving more than half of the top 50 companies in the Forbes Global 2000. Tufin simplifies management of some of the largest, most complex networks in the world, consisting of thousands of firewall and network devices and emerging hybrid cloud infrastructures. Enterprises select the award-winning Tufin Orchestration Suite™ to increase agility in the face of ever-changing business demands while maintaining a robust security posture. Tufin reduces the attack surface and meets the need for greater visibility into secure and reliable application connectivity. Its network security automation enables enterprises to implement changes in minutes with proactive risk analysis and continuous policy compliance. Tufin serves over 2,000 customers spanning all industries and geographies; its products and technologies are patent-protected in the U.S. and other countries.

Find out more at www.tufin.com
Tufin blog SuiteTalk™ http://www.tufin.com/blog/
Twitter: http://twitter.com/TufinTech
Webinars http://www.tufin.com/resources/webinars/
YouTube https://www.youtube.com/user/Tufintech

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: Seminarium internetowe: Co nowego w pakiecie Tufin Orchestration Suite R20-1
 • Live at: May 22 2020 8:00 am
 • Presented by: Slawek Slowiński, Regional Sales Manager - Tufin
 • From:
Your email has been sent.
or close